Veteranen tennis

Maandagmorgen

Al jarenlang komen op maandagmorgen een aantal iets oudere tennissers (m/v) bij elkaar om samen te tennissen, koffie te drinken, te zingen bij verjaardagen, te discussiëren over van alles en nog wat, te kaarten, zich overal mee te bemoeien, kortom . . . sportieve gezelligheid ten top.

De Veteranencommissie is ervan overtuigd dat er in het huidige ledenbestand nog meer mensen zijn die zich bij de TVV veteranen zouden willen aansluiten, maar die nog niet precies weten wat er nu zoal wordt georganiseerd. Vandaar deze oproep voor alle seniorleden (m/v) die in het lopende kalenderjaar 55 jaar of ouder zijn:

Kom op maandagmorgen vóór 10.00 uur naar het clubhuis en meld je aan door je ledenpas af te geven bij een lid van de Veteranencommissie die door loting bepaalt welk viertallen op welke banen gaan spelen. Omdat niet iedereen gezegend is met dezelfde tennisvaardigheden, overlegt men binnen het viertal zelf wie er samen met wie speelt om de sterkteverdeling voor iedereen zo prettig mogelijk te maken.

Na een uurtje tennissen wordt er gezamenlijk koffie gedronken waarna er -afhankelijk van het aantal blijvers- ofwel op dezelfde wijze kan worden geloot of anderszins viertallen worden gevormd door degenen die nog een tweede ronde willen tennissen.

Als er voor de eerste ronde meer gegadigden zijn dan het aantal beschikbare banen toelaat, kan er per baan een vijfde speler worden toegevoegd óf worden alle deelnemers opgesplitst in twee groepen die dan na elkaar 35 minuten spelen. Zodra het aantal deelnemende veteranen structureel nog heel veel groter wordt, kan er worden uitgeweken naar een tweede veteranenmorgen (bij voorbeeld donderdag).

Woensdagochtend tennis

Nog niet bij iedereen bekend maar wel heel sportief en gezellig, is het tennissen voor heren op de woensdagochtend. Dit is een initiatief, destijds door een aantal TVV-leden opgezet en wordt nog steeds door de leden zelf geleid. Op deze ochtend wordt er 2x een uur getennist en worden de herendubbels samengesteld door het trekken van tennispasjes. Om 9.45 uur worden de labels geschud en getrokken en gaan de heren de baan op. Na afloop wordt er nog wat nagepraat en gedronken. Misschien zijn er nog wel meer heren die het leuk vinden om hier aan deel te nemen.

Alternatieve Senioren Competitie (ASC)

De ASC-competitie is een regionaal initiatief van een aantal tennisverenigingen in de regio Utrecht. Aan deze competitie kunnen zowel dames 50+ en heren 55+ meedoen. Er wordt alleen op de dag gespeeld en wel in de maanden juni, juli, augustus.

Voor onze veteranen is dit een leuke kans om eens met leden van andere verenigingen, op andere soorten banen, de uitdaging aan te gaan. Het is naast een sportieve, ook een zeer gezellige competitie.

Al een aantal jaren nemen 4 teams van 6 tot 8 heren-veteranen met veel succes en enthousiasme deel aan de ASC. Naast de 4 herenteams hebben we sinds afgelopen jaar ook 1 succesvol damesteam spelen in deze competitie.

Wil je mee doen, meld je dan (tijdig) aan bij George Lagemaat, coördinator ASC voor TVV of stuur een mailtje naar [email protected]. Het zou met name leuk zijn als we meer damesteams zouden kunnen inschrijven. Je kunt je te aller tijde ook als invaller aanmelden.

Voor meer informatie over deze competitie kunt u terecht op onze site en de site van ASC: www.alt-senioren.nl.

Tot slot
Iedere jaar wordt er op de eerste maandag van april, een mix toernooi georganiseerd waarvoor alle 55-plussers (m/v) persoonlijk worden uitgenodigd. Daarnaast wordt er in de maand oktober een tweede mixtoernooi georganiseerd voor deze doelgroep. Het is hierbij niet van belang of er deelgenomen wordt aan het maandagmorgen en/of woensdagmorgen tenniscircuit.  

Namens de Veteranencommissie.

Franca Verhaegh

Elles den Hartog

George Lagemaat

Karen den Hartog