Aanmelding Voorjaarscompetitie Junioren


Opgave Voorjaarscompetitie Junioren Dit is het opgave formulier voor de competitie. de volgende zaken zijn van belang om te weten: Aan de deelname van de competitie zijn kosten verbonden. Dit betreft inschrijfgeld voor de KNLTB en de benodigde hoeveelheid tennisballen. De totale kosten per team worden gedeeld door het aantal leden. Dit bedrag wordt automatisch geïncasseerd door TVV. De wedstrijdcommissie deelt de teams in in samenspraak met de trainer. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met voorkeuren. Verder wordt er in principe gezocht naar een oplossing waarbij iedereen, die zich opgeeft, ook kan spelen. De teamindeling die hieruit voortkomt, is wellicht niet voor ieder individu het meest optimaal c.q. de eerste voorkeur. In gevalllen, waar dit door de Wedstrijdcommissie wordt voorzien, zal getracht worden tijdens het indelen van de teams, contact op te nemen en dit vooraf te communiceren. Bij opgave verplicht iedereen zich om alle competitiedagen te spelen, dan wel zelf voor een invaller te zorgen. Alternatief is om bewust met een groter team in te schrijven, zodat de mogelijkheid ontstaat om als speler een competitiedag over te slaan. Wel blijft het de verantwoordelijkheid van het team om met voldoende spelers op een speeldag aanwezig te zijn. Alle KNLTB boetes, die door het team wordt veroorzaak, worden door het team betaald. Dit kan bijvoorbeeld zijn als een team zich alsnog terugtrekt of bijvoorbeeld op een speeldag niet komt opdagen. De KNLTB boete wordt gedeeld door het aantal teamleden. Dit bedrag wordt automatisch geïncasseerd door TVV. Nadat de teamindeling is gemaakt, wordt deze officieel aangemeld bij de KNLTB. Aansluitend zal de indeling ook op de website van TVV worden gepubliceerd. Vervolgens gaat de KNLTB op basis van alle landelijke aanmeldingen, die competites indelen. Zodra dit klaar is, zijn de competities terug te vinden op de website van de KNLTB, op MijnKNLTB en op de KNLTB ClubApp.