Vertrouwenspersoon, interview Marthe Igaz

Het is belangrijk dat we in onze club respectvol met elkaar omgaan: intimidatie/misbruik, agressie/geweld, discriminatie, machtsmisbruik, pesten en treiteren hoort niet bij TV Vreeswijk. Het bestuur heeft Marthe Igaz-Koolhaas aangesteld als vertrouwenscontactpersoon (VCP). In onderstaand interview leer je haar beter kennen. Mocht je een keer met haar willen praten, laat er dan voor jou geen drempel zijn!

Vertel eens iets over jezelf: waar ben je opgegroeid, wat houdt jou bezig?
 Mijn naam is Marthe Igaz-Koolhaas. Ik ben geboren in Utrecht, maar  opgegroeid in Rijswijk (lagere school) en Hengelo (middelbare school). Mijn studie aan de Pabo heb ik daarna wel weer in Utrecht gedaan, omdat ik dat een veel leukere studentenstad vond. Met 16 jaar ervaring in het onderwijs en nu alweer 11 jaar een eigen praktijk voor massages, heb ik aardig wat ervaring opgedaan in het omgaan met andere mensen. Ik denk dat me dat van pas zal komen bij de uitvoering van de functie vertrouwenspersoon.


Wat vind je ervan dat een vertrouwenspersoon nodig is, en zelfs bij wet verplicht? Hoe is dat wettelijk geregeld?
Het zou veel fijner zijn als zo’n persoon niet nodig is. Het is alleen in de afgelopen jaren steeds duidelijker geworden dat er zich vaker situaties voordoen (en bekend worden) waarin mensen graag ondersteuning krijgen van een onpartijdig persoon. Overigens gaat het bij TV Vreeswijk om een vertrouwenscontactpersoon: VCP. Zodra er een melding komt, bekijk ik of het intern opgelost kan worden, of dat we de kwestie naar een vertrouwenspersoon van de KNLTB sturen. Een vertrouwenspersoon heeft een veel bredere rol en moet hiervoor een opleiding volgen.

Hoe bereid je je voor op deze rol die van jou gevraagd is?
Ik wil na de zomer een cursus volgen die mij verder bekend zal maken met de wereld van instanties die mensen kunnen bijstaan in verschillende situaties. Die cursus wordt verzorgd door NOC*NSF Academie voor sportkader.

Was vroeger geen vertrouwenspersoon nodig en nu wel? Heeft het te maken met vervaging van normen en waarden?
In mijn opinie, komen verschillende situaties tegenwoordig meer in het daglicht dan vroeger. Mede door sociale media komen situaties vaker publiekelijk aan de orde. Gelukkig durven mensen sneller zich te uiten en hulp te zoeken. Dan is het fijn als het duidelijk is waar mensen naartoe kunnen met hun hulpvraag.

Hoe ga je je rol vormgeven? Hoe ga je kwesties oplossen? Ga je luisteren, bemiddelen, doorverwijzen, mensen coachen of op een andere manier interveniëren?
Mijn taak als vertrouwenscontactpersoon is vooral luisteren en doorverwijzen. Mocht het door beide partijen gewenst worden dat ik ga bemiddelen, de kwestie is niet ingewikkeld en ik voel mij capabel om dat te doen, dan zou dat ook kunnen.

Met welke vraagstukken komen mensen bij jou terecht, denk je? Intimidatie/discriminatie/ manipulatie/ruzie of ander grensoverschrijdend gedrag? Gaat het ook bijvoorbeeld om situaties waarin leden ‘vergeten af te rekenen’, of van de club geleende spullen ‘vergeten terug te brengen’? Of met niet-leden ‘illegaal’ spelen op ons park?
Het gaat om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of ander ongewenst gedrag van mensen op ons park. Kinderen kunnen bijvoorbeeld last hebben van ouders die proberen een wedstrijd te beïnvloeden. De meeste mensen snappen wel dat ze met een vraag over illegale spelers niet naar de VCP hoeven te gaan, maar beter naar het bestuur.

Hoe kunnen mensen je bereiken? Hoe gaat het er praktisch uitzien? Bellen, aanspreken, e-mailen?
Mensen kunnen mij bereiken door middel van een e-mail. Het adres staat al op de website vermeld: [email protected] 

Wat is je binding met het onderwerp? Waarom denk je dat je hiervoor gevraagd bent? Of geschikt bent?
Ik ben hiervoor inderdaad gevraagd door het bestuur. Ik heb er ook wel even over nagedacht, omdat ik het best een grote verantwoordelijkheid vind. Aan de andere kant verwacht ik niet wekelijks vragen van mensen. De praktijk zal het uitwijzen. Door mijn werk (complementaire zorg) en mijn betrokkenheid bij de club ben ik (denk ik) gevraagd.

Hoe zou jij je rol in een paar woorden omschrijven? Borgen van integriteit? Zorgen dat mensen zich veilig voelen? Zorgen voor een goede sfeer?
Mijn taak als VCP is vooral veiligheid bieden in gedragssituaties die blijkbaar niet als veilig voelen. Daarnaast verwacht ik ook dat ik in de toekomst mogelijk een rol kan spelen bij voorkomen van situaties die als niet veilig kunnen voelen. Daarover hoop ik in de cursus meer te leren.

Stel dat er niemand bij je is geweest over 6 maanden, wat zegt dat dan?
Niet veel, denk ik. Het kan door allerlei omstandigheden komen dat iemand beroep doet op een VCP, maar ook dat het niet hoeft.

Wat zijn je ideeën over hoe je outreachend te werk kunt gaan? Hoe ga je leden bereiken die niet zelf het initiatief nemen?
Vooral zichtbaar zijn, lijkt mij de oplossing. Dit stukje zal hopelijk helpen mij te vinden. Nieuwe leden mogen erop attent gemaakt worden dat TV Vreeswijk een VCP heeft. Ik vermoed dat er landelijk de komende tijd meer aandacht komt voor dit onderwerp, zodat het makkelijker wordt voor mensen om op zoek te gaan.

Welke zaken wil je de club of de leden meegeven?
Wees lief voor jezelf en voor een ander, denk aan de quote van een onbekende auteur: ‘Before you speak, let your words pass through three gates: Is it true? Is it necessary? Is it kind?’ Jouw waarheid mag je zeggen. Bij twijfel of ik als VCP iets voor je kan betekenen, is het antwoord: ja! Al heb ik alleen al een luisterend oor voor je. 

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 30 606 4388

TV Vreeswijk

Anemoonstraat 68A
3434 JD Nieuwegein

KVK-nummer

40477174