Lidmaatschap

Nu lid worden van T.V. Vreeswijk?

Voor het lidmaatschap kan je bij TVV kiezen uit verschillende opties:

 1. Gewoon lidmaatschap
 2. Lidmaatschap met proefperiode
 3. Competitie lidmaatschap
 4. Winter lidmaatschap

1. Gewoon lidmaatschap

Lees onderstaande aandachtig door, je kunt je hier aanmelden.

 • Géén inschrijfgeld.
 • Borg voor de toegangssleutel (deze wordt teruggestort na inlevering van de sleutel).
 • Aanmelding bij de KNLTB, deelname aan competitie en toernooien mogelijk.
 • Het gewone lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel verenigingsjaar (1 januari tot en met 31 december).

Contributie voor 2020

Senior (18 jaar en ouder)

€ 193,00 per jaar; € 16,08 per maand 

€   8,04 per maand met gezinskorting (50%) voor senior kind

Junior (11-17 jaar)

€ 124,00 per jaar; € 10,33 per maand

met gezinskorting (50%): € 5,17 per maand

Pupil (0-10 jaar)

€ 65,00 per jaar; € 5,42 per maand

met gezinskorting (50%): € 2,71 per maand

In het kalenderjaar dat een pupil 11 wordt, is hij/zij junior. Een junior is senior lid in het kalenderjaar dat hij 18 wordt.

2. Lidmaatschap met proefperiode.

Dit lidmaatschap bied je de volgende mogelijkheden:

 • 3 maanden gratis gebruik van onze tennisbanen
 • Geen inschrijfgeld, wel 20 euro borg voor sleutel tennispark.
 • Je proeflidmaatschap wordt na 3 maanden omgezet in een gewoon lidmaatschap, tenzij je binnen deze periode hiervoor afmeldt. 
 • Proefleden kunnen niet meedoen aan KNLTB gerelateerde toernooien en/of competitie.
 • Tijdelijk ledenpas om tennisbaan te reserveren op het afhangbord.
 • De contributie (zie Gewoon Lidmaatschap) gaat in na de 3 maanden proefperiode.
 • Je kunt je hier aanmelden.

3. Competitie lidmaatschap

Een competitielidmaatschap is bedoeld om niet-TVV-leden de mogelijkheid te bieden, toch deel uit te kunnen maken van een TVV-competitieteam. TVV heeft momenteel ruimte voor extra competitieteams op alle speeldagen. De contributie is het reguliere maandlidmaatschap van de duur voor de betreffende voor- en/of najaars competitie. Voor meer informatie en voorwaarden lees hierboven en je kunt je hier aanmelden.

4.Winter lidmaatschap

Enkele omliggende tennisverenigingen hebben in de wintermaanden een baantekort voor haar tennisleden. Voor deze actieve seniorleden heeft TVV de mogelijkheid om van een winterlidmaatschap gebruik te maken.

De contributie voor dit lidmaatschap is € 60,00 en geldt voor de periode 1 oktober t/m 30 april. Je kunt je hier aanmelden.

Wachtlijst.

TVV heeft plaats voor maximaal 750 leden, senioren en junioren. Op dit moment is er geen wachtlijst. Indien echter een te groot ledenaanbod is, wordt een wachtlijst samengesteld.

Gezinskorting

Ouder(s) betalen het normale senioren tarief, voor de kinderen 50% korting op het bewuste kindtarief (senior kind, junior of pupil).Voor senior kind geldt de korting alleen als kind geen eigen inkomen heeft.

Tennissen met een introducee

Een lid dat eens een balletje wil slaan met een niet-lid, kan dat doen. Met het afhangbord kan een actief lid met zijn pasje de introducee inplannen, om samen of met een dubbel een potje te tennissen. De kosten hiervoor zijn € 5,00. De barkeeper zal dit bedrag met de kassa boeken en een introductie label voor die dag ontvangt de introducee als bewijs van betaling. 

Diegene die de introducee uitnodigt heeft wel de schone taak om de introducee warm te maken voor een lidmaatschap van onze vereniging.

Sleutelgeld

Alleen leden kunnen met een eigen sleutel het tennispark betreden. Met deze sleutel kan tevens de hoofdingang worden geopend, zodat gebruik gemaakt kan worden van het toilet etc. De borg voor deze sleutel is € 20,00. Als men het lidmaatschap beëindigt, wordt dit bedrag terugbetaald bij inlevering van de sleutel. De sleutels worden uitgegeven door de ledenadministratie.

U-PAS

TVV is samen met 257 andere verenigingen als participant aangesloten bij het U-PAS bureau van de Gemeente Utrecht. Leden die in het bezit zijn van een geldig U-PAS, kunnen een aanvulling krijgen op de contributie.

De gemeente Utrecht subsidieert deze aanvulling met een persoonsgebonden budget. Dit is een maatschappelijk impuls voor inwoners met een laag inkomen, zodat zij toch de mogelijkheid hebben om zich bij een sportvereniging aan te sluiten. Meer informatie vindt u op www.u-pas.nl

Automatische incasso

Bij T.V. Vreeswijk worden de betalingen voor de contributie betaald met automatisch incasso. Hiervoor is het noodzakelijk dat je T.V. Vreeswijk machtigt om de contributie via een automatisch incasso van je rekening af te schrijven.

De bedragen worden maandelijks van je rekening afgeschreven. Ook het sleutelgeld en competitiebijdragen worden per incasso geïnd.

Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is binnen de Europese Gemeenschap de nieuwe wet “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) van kracht. Ook onze vereniging heeft hiermee te maken. Door te klikken op Privacyverklaring TVV  vindt u onze verklaring en in het aanmeldingsformulier kunt u aangeven hiermee akkoord te gaan. Mocht je toch bezwaar hebben, kan je hierbij bezwaar aantekenen. Zolang wij geen bezwaar hebben ontvangen, gaan wij ervan uit dat je het eens zijn met de verklaring.

KNLTB-Ledenpas

Op de KNLTB-ledenpas (creditcard formaat) staat je pasfoto, naam, leeftijd, speelsterkte en lidnummer vermeld. Deze pas is noodzakelijk als je wilt deelnemen aan competitie en toernooien bij andere verenigingen. 

Daarnaast wordt de pas gebruikt voor het digitaal afhangsysteem in de hal van ons paviljoen, je kunt alleen hiermee gebruikmaken van onze tennisbanen.

Van ieder nieuw lid ontvangen we graag een pasfoto (30x40mm). Je krijgt eerst een ’tijdelijke’ KNLTB pas. Binnen een paar weken wordt de originele KNLTB-pas opgestuurd. Bij verlies van je pas kun je contact opnemen met de ledenadministratie. Er wordt dan een nieuwe pas voor je besteld, de kosten hiervan zijn €7,50. Deze kosten worden ook doorbelast bij het niet inleveren van de tijdelijke ledenpas. Indien er sprake is van contributie achterstand, wordt het nieuwe pasje niet uitgereikt.

Betaal in ons clubpaviljoen met je KNLTB-ledenpas

In ons clubpaviljoen kun je niet contant betalen. Je kunt er pinnen of, bij voorkeur, betalen met je KNLTB-pas (TVV bespaart hiermee op de kosten van pintransacties). De barkeeper kan, via je pinpas, je gewenste saldo op de KNLTB-pas zetten, zodat je hiermee je eventuele consumpties kunt betalen. Bij verlies van de KNLTB pas ben je het saldo niet kwijt, dit wordt weer op de nieuwe pas geplaatst.