Inzamelen plastic flesjes

29 oktober 2021


Zoals bekend, sinds een aantal maanden is er een wettelijke plicht om statiegeld te vragen op kleine plastic flesjes voor sportdrank en water. Doel is het milieu minder te belasten met zwerfafval. TV Vreeswijk omarmt dit en heeft daarom besloten in het paviljoen de flesjes in te zamelen. Daartoe dienen de containers bij de bar. We vragen dus iedereen daarin alleen plastic flesjes achter te laten. Afval deponeren we alleen in de overige afvalbakken in het paviljoen en op het park.

Er zijn veel voordelen: de flesjes worden gerecycled en slingeren niet als zwerfafval op het park. Ander mooi voordeel is dat je de vereniging sponsort met 15 cent voor elk plastic flesje. Hoe mooi is dat! Veel dank daarvoor!

Nieuwscategorieën