Nieuws van achter de bestuurstafel

15 november 2019


Het Bestuur heeft mandaat gekregen voor aanschaf en plaatsing van de zonnepanelen, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: De draagconstructie van het dak moet worden getoetst.Maximale investering van de zonnepanelen € 30.000,- incl. b.t.w.

Door het gespecialiseerde bedrijf Bouwtechnisch Adviesbureau Versteeg B.V. te Gouda werd dit onderzoek uitgevoerd en aangegeven dat de constructie voldoet om de 90 zonnepanelen te plaatsen.Op grond van het bovenstaande is met Zonel Energy te Bosch en Duin een opdracht getekend voor plaatsing van de zonnepanelen. De planning is dat in januari 2020 de zonnepanelen geplaatst zullen worden. 

US OPEN for KIDS:  

Het toernooi werd op 25 oktober goed bezocht door spelers, belangstellenden en kinderen die kennis maakten met de tennissport.  De Stichting Grand Slam for Kids heeft T.V.V benadert om in 2020 wederom het toernooi te organiseren, hetgeen wij positief aan de Stichting hebben bevestigd. Tevens vond ik het prettig om van deelnemers en hun begeleiders te horen dat ons park er prima verzorgd bij ligt. De wethouder John van Engelen was aanwezig voor de prijsuitreiking, en kon worden bijgepraat over clubzaken. In de Molenkruier werd een foto met tekst geplaatst. 

Vacature voor bestuurslid:  

Al eerder had ik u bericht dat Janine Dreef-van Loo haar functie ter beschikking stelt als gevolg van gewijzigde werkomstandigheden. In goed overleg is met Janine besloten om haar vrij te maken van haar activiteiten, waardoor het bestuur op zoek is naar een collega bestuurder. Graag willen wij, zoals maatschappelijk betaamt, een vrouwelijk lid uitnodigen om het bestuur te versterken. Voor vragen kunt u zich telefonisch wenden tot de voorzitter of via de mail [email protected] 

Vrijwilligersavond op vrijdag 1 november 2019: 

Toen ik terugkwam van vakantie hoorde ik positieve reacties van aanwezigen op de vrijwilligersavond. Bij afwezigheid van ondergetekende heeft Theo Balvers, bestuurslid, de aanwezigen bedankt voor de goede inzet en gedrevenheid. Na het toasten en het eten van het Chinese food is eenieder daarna tevreden naar huis gegaan. In het bestuursoverleg van 12 november 2019 hebben wij besloten om Theo Balvers tot vice-voorzitter te benoemen. Bij mijn afwezigheid is Theo het aanspreekpunt.  

Namens het  bestuur:Rob van der Kuilen, voorzitter, 06-1607 6653

Nieuwscategorieën


Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit nieuwsbericht
Om te kunnen reageren dien je ingelogd zijn. Inloggen