Nieuws vanachter de bestuurstafel

31 oktober 2023


Oplevering van de 3de padelbaan
Op 23 oktober 2023 vond de keuring plaats door KIWA, de baan is goedgekeurd, er kan op worden gespeeld, ook competitie. Op 31 oktober 2023 bevestigde de gemeente dat omwonenden geen reactie hebben gegeven op documenten die ter inzage waren. Dus alle padelbanen kunnen nu worden bespeeld. In de avonden tot 23.00 uur. Er is dus meer speeltijd voor padelleden. We wensen hen veel speelplezier.

Rabo clubactie
Diverse leden hebben zich gemeld voor de clubactie van de Rabobank. Het resultaat voor TV Vreeswijk is positief vanwege een toekenning van € 700. Dit zal een goede bestemming krijgen voor ons park.

Data voor Nieuwjaarsreceptie en Algemene Leden Vergadering
Op 14 januari 2024 houdt het bestuur de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van 16.00 tot 18.00 uur. De Algemene Leden Vergadering is op 19 maart 2024 in ons paviljoen. Noteren jullie de data in je agenda?

Samenstelling werkgroep onderzoek ondergrond tennisbanen 2024/25
Inmiddels is de werkgroep geformeerd. Het 1ste overleg is op woensdag 8 november. Zodra er resultaten zijn, zal er een terugkoppeling zijn aan de leden.

Werkgroep herinrichting rondom de bestaande padelbanen
We gaan leden benaderen voor deze op te richten werkgroep. De groep komt met een plan wat te doen met de aanwezige ruimte naast padelbaan 3.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur heeft de ledenadministrateur Martin van Tellingen gevraagd of hij tijdelijk het bestuur wil ondersteunen. Martin heeft positief gereageerd. Hij zal vanaf nu de overleggen bijwonen en input geven aan het bestuur.

Om de club goed te kunnen besturen, willen wij graag in contact komen met leden, die belangstelling hebben om in het bestuur zitting te nemen. Heb je interesse, neem dan contact op met Rob van der Kuilen bereikbaar op 06-1607 6653. Of mail naar [email protected]

Namens het bestuur, 
Rob van der Kuilen, voorzitter 

Nieuwscategorieën

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 30 606 4388

TV Vreeswijk

Anemoonstraat 68A
3434 JD Nieuwegein

KVK-nummer

40477174