Tennispaviljoen TV Vreeswijk per 1 juli 2020 weer open

29 juni 2020


Inleiding

Sinds half maart werd het tennispaviljoen gesloten i.v.m het coronavirus. Op basis van de ontwikkelingen is recent besloten dat sportkantines weer open mogen, waarbij de algemene restrictie gehandhaafd blijft van het in acht nemen van de 1,5 meter regel. Om iedereen daarbij te helpen worden enkele maatregelen doorgevoerd.

Te treffen maatregelen t.b.v de opening

  1. Betaling consumpties

Voor betalingen dient uitsluitend een bankpas gebruikt te worden!!

Betalen met je tennispas is dus niet mogelijk om het contact met de barkeeper via pas te beperken.

  1. Looproutes

Om het tegenkomen op de looproutes te beperken blijft de deur tussen de hal en het paviljoen gesloten, mede ook omdat de pinautomaat voor alle bankbetalingen op de bar naast de loopdeur staat.

Toegang tot het paviljoen kan via de schuifdeur bij de partytent. De buitendeur bij de kleedkamers is de uitgangsdeur. Middels stickers op de vloeren wordt iedereen gewezen op het houden van de vereiste afstand.

Bij binnenkomst altijd je handen wassen met desinfecterende gel.

  1. Veiligheid barkeepers

Om de afstand tussen barklanten en barkeepers te waarborgen zijn voor de bar - zowel aan de lange zijde als de korte zijde - een rij tafels geplaatst met een kleine open ruimte bij de pinautomaat. De overige tafels worden ruim uit elkaar geplaatst om de gewenste 1,5 meter te krijgen.

De barkeeper blijft achter de bar tot sluiting.

  1. Inleveren servies en emballage

Het gebruikte servies, glazen en emballage moet door de gebruiker(s) teruggebracht worden bij de inleverbalie. De barkeeper plaatst het servies en glazen rechtstreeks in de vaatwasser en de emballage in de kratten; de barkeeper ontsmet daarna zijn/ haar handen met gel.

  1. Sluiting paviljoen om 23.30 uur

De sluitingstijd om 23.30 uur wordt onherroepelijk. Overnemen van de sleutel van de barkeeper is niet toegestaan. De barkeepers worden hierover geïnstrueerd en kunnen terugvallen op ondersteuning voor zover nodig.

Tot slot

De verruiming van leefregels in relatie tot het coronavirus geeft ons de opdracht om op een verantwoordelijk manier om te gaan met de restrictie van handhaving van de 1,5 meter afstand, voor je zelf maar ook voor je tennisvrienden. Wij rekenen op onze leden.

Namens het Bestuur.

PS.

1). Vanaf 1 juli geldt het schema van de barplanning zoals die eerder dit jaar is opgesteld. Barkeepers worden daarom verzocht om te controleren wanneer zij bardienst hebben.
2). Op de maandag- en woensdagmorgen zal in onderling overleg een speler de bar bemensen.

 

Nieuwscategorieën