Van achter de bestuurstafel

03 augustus 2022


Verslag van de werkgroep toekomstvisie voor TV Vreeswijk
Het bestuur heeft het verslag van de werkgroep ontvangen en kennis genomen van de opties, die hierin worden genoemd. De visie komt voor 90% overeen met de ideeën van het bestuur. Tijdens de ingelaste ledenvergadering op 27 september 2022 zullen wij hier een toelichting op geven. Wij zijn de werkgroep erkentelijk voor hun werkzaamheden. 

Advies van der werkgroep was tevens om de 3e padelbaan te bestellen
Inmiddels heeft het bestuur hier gehoor aan gegeven. Hierdoor voorkomen wij een verdere prijsstijging van het materiaal. De verwachting is dat medio oktober 2022 of eerder de 3e padelbaan in gebruik kan worden genomen. 

Ingelaste ledenvergadering op 27 september 2022 aanvang 20.00 uur
Binnenkort ontvangt u per mail de uitnodiging om aanwezig te zijn op deze vergadering. De onderliggende documenten zullen op onze website worden geplaatst, zodat u er al kennis van kunt nemen. 

Interieur werkzaamheden bij TVV
Al vele jaren zijn de families Rekker en Termars actief om het clubhuis er verzorgd uit te laten zien. Vanuit bezoekers krijgen wij complimenten over ons park en clubhuis dat alles er zo mooi uitziet. Gezien het feit dat de familie Termars de leeftijd van 80 jaar heeft gepasseerd, lijkt het bestuur het raadzaam om op termijn vervangers voor hen te zoeken. De huidige regeling is zo dat iedere familie één maand de werkzaamheden uitvoert en daarna een maand is vrijgesteld.  Mocht u hiervoor belangstelling hebben dan kunt u contact opnemen met Rob van der Kuilen (06-16076653) of per mail [email protected] om een toelichting te geven wat de werkzaamheden inhouden. Voor deze werkzaamheden ontvangt u van TV Vreeswijk een netto vergoeding, die binnen de fiscale regelgeving valt.  

Ledenstemming voor 3e padelbaan
Op verzoek van het bestuur is een stembureau samengesteld uit de leden Marthe Igaz-Koolhaas en Martin van Tellingen. Zij hebben de stemmen in ontvangst genomen, gecontroleerd en geteld.

De uitslag is als volgt:
373 stemgerechtigde leden (18+ leden, ereleden en leden van verdienste) zijn gevraagd hun mening te geven.
212 leden hebben hun mening gegeven, een respons van 57%.
6 leden van de responderende leden zijn tegen de aanleg van een 3e padelbaan, dit is 3%.
206 leden geven het bestuur mandaat om de 3e baan aan te leggen, ofwel 97% van de responderende leden. 

Het bestuur heeft hierdoor mandaat gekregen voor de realisatie van de 3e baan in het najaar.

 

Namens het bestuur,
Rob van der Kuilen

Nieuwscategorieën