Vrijwilligersavond vrijdag 1 november 2019

03 november 2019


Toen ik terugkwam van vakantie hoorde ik positieve reacties van aanwezigen op de vrijwilligersavond. Bij afwezigheid van ondergetekende heeft Theo Balvers, bestuurslid, de aanwezigen bedankt voor de goede inzet en gedrevenheid. Na het toasten en het eten van het Chinese food is eenieder daarna tevreden naar huis gegaan. In het bestuursoverleg van 12 november 2019 hebben wij besloten om Theo Balvers tot vice-voorzitter te benoemen. Bij mijn afwezigheid is Theo het aanspreekpunt. Namens het  bestuur, Rob van der Kuilen, voorzitter

Nieuwscategorieën