Taakverdeling

DOEL COMMISSIES
Alle activiteiten binnen de vereniging worden gecoördineerd en georganiseerd door commissies, die hun activiteiten aankondigen in het clubgebouw en daarover informatie aanleveren voor de Nieuwsbrief en plaatsing op onze website. Elk jaar maakt de voorzitter van zijn/haar commissie een jaarverslag dat in het jaarverslagenboek op de website wordt gepubliceerd. 

BARCOMMISSIE
Naast lichamelijke inspanning is ontspanning waarschijnlijk een van de belangrijkste activiteiten binnen een vereniging. Zo gaan competitie, festiviteiten en met je tennismaatjes verblijven in het clubgebouw niet zonder bar- en keukenbezetting. Deze commissie regelt de barplanning voor het gehele jaar. Zij communiceert met de leden over hun (verplichte) bardiensten en organiseert instructieavonden voor (nieuwe) barkeepers. Verder regelt zij de inkoop enverzorgt de speciale bijeenkomsten van TVV, zoals de nieuwjaarsreceptie.

BEHEER& BANEN COMMISSIE
Deze commissie verzorgt & coordineert het onderhoud van het paviljoen en de tennis/padelbanen. Tevens zorgt zij dat de infrastructuur in orde is.

COMMUNICATIECOMMISSIE
Deze commissie informeert de leden over het wel en wee van TVV. Dit gebeurt sinds 2008 via haar website en via de digitale Nieuwsbrief en Nieuwsflits. Ook is de commissie verantwoordelijk voor het beheer de website en de jaarkalender. De Nieuwsbrief geeft een overzicht van geplande activiteiten en mededelingen. De versturing is afhankelijk van de ontvangen berichten van de diverse commissies en Bestuur en verschijnt gemiddeld 1 x per maand. De Nieuwsflits wordt verstuurd indien op korte termijn de leden geïnformeerd moeten worden. Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering wordt in het eerste kwartaal van het jaar een digitaal jaarboek verstuurd, waarin alle jaarverslagen van de commissies, de financiële cijfers van het afgelopen jaar en de begroting voor het volgende jaar worden aangekondigd. De diverse commissies informeren de communicatie commissie over hun activiteiten voor vermelding op de jaarkalender en plaatsing op de website cq in de Nieuwsbrieven. Tevens onderhoudt de communicatie commissie het contact met de lokale media.

GROEN COMMISSIE
Voor het realiseren en onderhouden van het tennispark doet de commissie een beroep op alle leden die genegen zijn de handen uit de mouwen te steken. De trouwe en reeds jarenlange actieve leden kunnen nog wel wat ondersteuning gebruiken. Hierdoor kan iedereen blijvend genieten van een mooi tennispark. Er is een gedetailleerd overzicht van alle geplande werkzaamheden beschikbaar bij de commissie. Ideeën en bijdragen worden op prijs gesteld.

JEUGDCOMMISSIE
De Jeugdcommissie zorgt ervoor dat de jeugdleden (zo'n 25% van het totale ledenbestand) niet vergeten worden en zij profileren zich met een eigen rubriek op onze website en Facebook Jeugd. Daarin berichten ze over de diverse activiteiten die elk jaar worden georganiseerd. Zoals mini-maxi, vriendjes- en vriendinnetjestoernooi, kamp, en nog vele andere activiteiten.

OPEN TOERNOOICOMMISSIE
TVV kent een jaarlijks terugkerend Open Toernooi in maart/april. Het Open Toernooi werd voor het eerst georganiseerd in 1982. Jaarlijks zijn er een kleine 400 deelnemers en ongeveer zo’n 300 wedstrijden te spelen.

RECREATIECOMMISSIE
Het doel van de Recreatiecommissie is de sfeer en saamhorigheid bij TVV te bevorderen door het organiseren van toernooien, activiteiten en de clubkampioenschappen. De commissie bestaat uit een aantal vaste leden en daarnaast is er een groot aantal vrijwilligers voor hand- en spandiensten beschikbaar. De commissie stelt elk jaar een toernooi/activiteitenkalender op voor het volgende jaar. Na afstemming met de overige commissies wordt de definitieve activiteitenkalender gepubliceerd op de website.

VETERANENCOMMISSIE
Al jarenlang komen op maandagmorgen een aantal iets oudere tennissers (m/v) bij elkaar om samen te tennissen, koffie te drinken, te zingen bij verjaardagen, te discussiëren over van alles en nog wat, te kaarten, zich overal mee te bemoeien, kortom . . . sportieve gezelligheid ten top. Naast de maandagmorgen-happeningen wordt met een vijftal teams deelgenomen aan de regionale alternatieve senioren competitie ( juni en augustus). Ook wordt er regelmatig een dubbel toernooidag georganiseerd.

WEDSTRIJDCOMMISSIE
Samen met verenigingen zet de KNLTB zich in om meer mensen met meer plezier te laten tennissen. In de praktijk zien we dat je door veel wedstrijden te spelen, steeds beter wordt en meer plezier in tennis krijgt. Met competitie spelen in teamverband speel je samen wedstrijden voor jouw club en kan jij je spel en tennisvaardigheden ontwikkelen. En competitie spelen heeft nog een extra dimensie, want het zorgt ook voor veel sfeer en gezelligheid naast de baan. Niet gek dus dat de competitie door veel tennissers als hoogtepunt van het tennisseizoen wordt beschouwd!
De Wedstrijdcommissie organiseert in samenwerking met de KNLTB de voor- en najaarscompetitie, de diverse Tenniskids competities en is verantwoordelijk voor de contacten met de tennisschool. De Veteranencompetitie valt onder de verantwoordelijkheid van de Veteranencommissie.