Veteranen tennis

Al jarenlang komen op maandagmorgen een aantal iets oudere tennissers (m/v) bij elkaar om samen te tennissen, koffie te drinken, de jarige toe te zingen, te kaarten, te discussiëren over van alles en nog wat, kortom . . . sportieve gezelligheid ten top.

De Veteranencommissie is ervan overtuigd dat er binnen de vereniging nog meer leden zijn die zich hierbij zouden willen aansluiten. Alle seniorleden (m/v) en zij die in het lopende kalenderjaar 55 jaar worden zijn dan ook van harte uitgenodigd.

Kom op maandagmorgen vóór 10.00 uur naar het clubhuis en meld je aan, door je ledenpas af te geven bij een lid van de Veteranencommissie. Door loting wordt bepaald welke viertallen, op welke banen, gaan spelen. Omdat niet iedereen gezegend is met dezelfde tennisvaardigheden, overlegt men binnen het viertal zelf, wie er samen met wie tennist om de sterkteverdeling voor iedereen zo prettig mogelijk te maken.

Mochten er voor de eerste ronde méér gegadigden zijn dan het aantal beschikbare banen toelaat, dan kan er een vijfde speler worden toegevoegd.

Na een uurtje tennissen wordt er gezamenlijk koffie gedronken waarna er opnieuw viertallen kunnen worden gevormd om nog een tweede ronde te tennissen.

Woensdagochtend tennis

Nog niet bij iedereen bekend maar wel heel sportief en gezellig, is het tennissen voor heren op de woensdagochtend. Dit is een initiatief, destijds door een aantal TVV-leden opgezet en wordt nog steeds door de leden, zelf geleid.

Op deze ochtend wordt er 2x een uur getennist en worden de herendubbels samengesteld door het trekken van tennispasjes. Om 9.45 uur worden de labels geschud en getrokken en gaan de heren de baan op. Na afloop wordt er nog wat nagepraat en gedronken. Misschien zijn er nog wel meer heren die het leuk vinden om hier aan deel te nemen.

Alternatieve Senioren Competitie (ASC)

De ASC-competitie is een regionaal initiatief van een aantal tennisverenigingen in de regio Utrecht. Aan deze competitie kunnen zowel dames 50+ en heren 55+ meedoen. Deze competitie wordt alleen overdag gespeeld en wel in de maanden juni, juli, augustus.

Al een aantal jaren nemen 3 herenteams en 1 damesteam, bestaande uit minimaal 6 spelers, met veel succes en enthousiasme, deel aan de ASC.

Het zou leuk zijn als we meer teams zouden kunnen inschrijven. Voor meer informatie over deze competitie kun je terecht op de site van ASC: www.alt-senioren.nl.

Wil je aan deze competitie mee doen, meld je dan voor 10 februari aan bij George Lagemaat, coördinator ASC voor TVV of stuur een mailtje naar [email protected] Je kunt je te aller tijde ook als invaller aanmelden.

Voor onze veteranen is dit een leuke kans om eens met leden van andere verenigingen, op andere soorten banen, de uitdaging aan te gaan. Het is naast een sportieve, ook een zeer gezellige competitie.

Tot slot

Iedere jaar wordt er begin april en begin oktober, een mix-toernooi georganiseerd waarvoor alle 55-plussers (m/v) persoonlijk worden uitgenodigd. Het is hierbij niet van belang of er wordt deelgenomen aan het maandagmorgen en/of woensdagmorgen tenniscircuit; iedereen is welkom!

Tijdens dit toernooi speelt iedereen 3 wedstrijden. Mocht dit te belastend zijn dan kan je altijd aangeven dat je minder wedstrijden wilt te spelen.

De Veteranencommissie.

Franca Verhaegh

Elles den Hartog

George Lagemaat

Karen den Hartog