Barinstructie

Bardiensten: kijk bij Barplanner op de site.

Sleuteladressen
Fam. Termars, Anemoonstraat 88     030-6063781
Adrie Mackaij-Heuvel, Irisstraat 62   030-6063583 / 06-3764 7130

BARCOMMISSIE
Voorzitter: Else van Geffen 06-2381 7617
Inkoop: John Doeser 06-1945 0610

Barinstructie
Bart Drijver
06-2397 6595

Bardienst Planning 
Rob Reusch
06-5112 1969
([email protected])

Storingen koffieautomaat
Han Rekker 030-6065458 of 06-2814 4730

Algemene Storingen Paviljoen
Gerard van Veenendaal 030-6063953 / 06-4477 0615

Bar Instructie avonden
Voor die leden die geen barkeepers ervaring hebben, zijn er instructie avonden. Voor precieze data en tijdstip zie de kalender op de website. Graag opgeven aan de Barplanning ([email protected]l)

De instructie avond wordt gegeven door een van de barhoofden van 20:00 tot 21:00 uur. De indeling van de barhoofden hangt op 't prikbord.

De Gemeente Nieuwegein verplicht de barkeepers om het IVA-certificaat te behalen. Dit heeft betrekking op verantwoord alcohol schenken. Je kunt het certificaat verkrijgen door de online vragen te beantwoorden (www.nocnsf.nl/iva)

Als je de vragen hebt beantwoord lees je direct of je geslaagd bent en wordt het IVA certificaat je gemaild/ toegezonden. Graag een kopie opsturen aan de barplanning.

Drank en Horecawet
De belangrijkste reden is dat de overheid bezorgd is over de gevolgen van het toegenomen alcoholgebruik bij jongeren.

Al op 20 mei 2002 heeft het bestuur van TVV dan ook het bestuursreglement vastgesteld met de naam: Alcohol in sportkantines” naar voorbeeld van het NOC*NSF.

In dit reglement zijn de regels vastgesteld waarin sportverenigingen met een kantine waar alcohol wordt geschonken, zich volgens de wettelijke bepalingen aan dienen te houden. Zonder dit reglement wordt er namelijk door de gemeente geen horecavergunning verstrekt.

Onderdeel van dit reglement zijn de richtlijnen en gedragsregels hoe barvrijwilligers om moeten gaan met het schenken van alcohol en binnen welke grenzen dit mag gebeuren, en de “Huisregels”. Het bestuur is verantwoordelijk voor een juiste naleving van dit reglement.