Barinstructie

Barinstructie voor gastheer of gastvrouw

Belangrijke contactpunten voor het paviljoen van TV Vreeswijk.
Anemoonstraat 68a
3434 JD Nieuwegein
Telefoon: 030 – 6064388. 

Sleuteladressen
John en Ria Termars, Anemoonstraat 88     030-6063781
Adri Mackaij, Irisstraat 62     030-6063583 

BarcommissieVoorzitter
Else van Geffen 06-23817617

Inkoop
John Doeser 06-19450610

Barhoofden
John Doeser 06-19450610
Bart Drijver 06-23976595

Bardienst Planning ([email protected])
Wil van Luijn-van der Kant 06-43014671
Roy van der Kant 06-51184344

StoringenStoringen koffieautomaat
John Termars 030-6063781

Algemene Storingen Paviljoen (beheer)
Gerard van Veenendaal 06-44770615 

Algemeen voorzitter
Rob van der Kuilen 06-16076653  

Barinstructie avonden voor gastheer en gastvrouw
Voor die leden die geen barkeepers (gastheer/gastvrouw) ervaring hebben, zijn er instructieavonden. Deze avonden worden op afspraak gepland.
Graag opgeven aan de voorzitter Barcommissie ([email protected]).De instructieavond voor gastheer/gastvrouw wordt gegeven door de barhoofden.

Online is een e-learning te vinden, speciaal ontwikkeld voor vrijwilligers/medewerkers van sportkantines. Feitelijk is dit verplichte kost voor iedereen, het maakt niet uit aan welke kant van de bar je staat. De Gemeente Nieuwegein verplicht ook de barkeepers om het IVA-certificaat te behalen.

Ingewikkeld is het niet, best leuk en het maakt een aantal zaken nog eens duidelijk. In ongeveer 30 minuten kun je online een test doen. We roepen iedereen op om dat ook te doen. Oók als je zo’n test in het verleden al eens hebt gedaan is het gewenst om de kennis weer eens op te frissen. Bovendien veranderen de regels tussentijds. Doe je de toets en maak je te veel fouten, dan kun je de toets gewoon opnieuw doen. Iedereen haalt hem uiteindelijk, dat is fijn vooraf te weten. De link (naar e-learning en toets): https://www.nocnsf.nl/iva

Als je de vragen voldoende hebt beantwoord lees je direct dat je geslaagd bent. Je krijgt digitaal een heus certificaat toegestuurd!Het IVA-certificaat word je dan spoedig gemaild/toegezonden en stuur het dan door naar [email protected]. Denk je hulp nodig te hebben, maak dan een afspraak op één van de instructieavonden of neem contact op met een van de barhoofden.Schroom niet. Gewoon doen. Alvast dank.             

Drank en Horecawet
De belangrijkste reden is dat de overheid (en wie niet) bezorgd is over de gevolgen van het toegenomen alcoholgebruik bij jongeren.

Al op 20 mei 2002 heeft het bestuur van TV Vreeswijk dan ook het bestuursreglement vastgesteld met de naam:

“Alcohol in sportkantines”, naar voorbeeld van het NOC*NSF.

In dit reglement zijn de regels vastgesteld waarin sportverenigingen met een kantine waar alcohol wordt geschonken, zich volgens de wettelijke bepalingen aan dienen te houden.
Zonder dit reglement wordt er door de Gemeente geen horecavergunning verstrekt.
Onderdeel van dit reglement zijn de richtlijnen en gedragsregels hoe barvrijwilligers om moeten gaan met het schenken van alcohol en binnen welke grenzen dit mag gebeuren en de huisregels.

Het bestuur is verantwoordelijk voor een juiste naleving van dit reglement.

Let op! Het is mogelijk dat in jouw bardienst een BOA controle is, graag deze dan de map ‘IVA SVH’ laten zien als bewijs dat wij onze barkeepers zo goed mogelijk instrueren, ook in verantwoord alcohol schenken.

Ook moeten deze regels met een instructie aan de barkeepers (gastheer/gastvrouw) kenbaar worden gemaakt. Al enige tijd hangen er in onze kantine posters over alcoholgebruik en zijn de openingstijden en sluitingstijden voor iedereen zichtbaar. Ook moeten alle leden op de hoogte worden gebracht van deze huisregels. TV Vreeswijk vindt dit héél belangrijk.

Huisregels TV Vreeswijk

  1. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
  2. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
  3. Het is niet toegestaan om alcoholhoudende drank in de kleedkamers te nuttigen.
  4. Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder 18 jaar, ook niet via een ouder of oudere vriend en personen die als jeugdleider of chauffeur fungeren bij jeugdteams.
  5. Leidinggevende en barkeepers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
  6. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals: “rondje van de zaak”, ‘happy hour’ e.d. zijn in de kantine niet toegestaan.
  7. Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende en/of barkeeper uit de kantine verwijderd.
  8. Bij TV Vreeswijk is een algemeen rookverbod, maar het wordt nog wel getolereerd bij het ‘rookhoekje’ rechts naast het tuinhuisje.

Barinstructies
Zet je geplande diensten als gastheer of gastvrouw in je eigen agenda. Op ongeoorloofd wegblijven van je bardienst volgt een boete van € 50,--.
Alle nieuwe gastheren of gastvrouwen zullen (op verzoek) worden geïnstrueerd door de barhoofden en/of deskundige barmedewerkers op de onderstaande punten:

Openen paviljoen en bar
Toegang en alarmsysteem bij binnenkomst
Je eigen TVV-ledenpas is zo ingesteld dat je 30 minuten voor je bardiensttijd de kantinedeuren en de bardeur kunt openen. Een sleutel heb je dus niet meer nodig. Bij binnenkomst in de hal hou je je pasje voor de lezer bij de kantine deur, de lezer kleur eventjes blauw (het alarm wordt dan uitgeschakeld) en daarna wordt het lampje groen. NB: wacht daarna even 2/3 sec!, je kunt daarna naar binnen.

Als je binnen bent hou je hand dan voor het rode/groene lampje. Doe dit een paar keer totdat het lampje groen blijft. Dit betekent dat de kantine deur dan constant openblijft. Ditzelfde kan je ook doen met de LED-schakelaar in de hal, de buitendeur en het hek blijven dan ook constant open, dit is voor de gasten/leden wel zo makkelijk op een drukke avond.

Ben je klaar met de bardienst en verlaat je als laatste het clubhuis, zorg dan dat beide LED -schakelaars rood branden en schakel het alarm in op het toetsenbord links naast de kantinedeur. Dit staat goed aangegeven welke toets. Tweede led schakelaar uitleggen

Toegang achter de bar
Na het openen van het paviljoen kun je nu ook de bar verder openen door je pasje voor de lezer bij de deur van de bar te houden.
Uitsluitend dienstdoende gastheren of gastvrouwen hebben toegang achter de bar. Beslist geen personen beneden 18 jaar. (Hoe dan ook, nooit kinderen achter de bar)
Tijdens de bardienst dient de bar/keukendeur voor alle personen, die geen bardienst draaien en/of niet bevoegd zijn, gesloten te blijven. Met uitzondering van barcommissieleden of beheerleden die daar reden voor hebben.
Lichtbediening zit in het keukenpaneel. Let op de omschrijvingen van de lichten. Voor de uitbouwlichten goed de beschrijving lezen.
Rolluiken openen. De afstandsbediening hangt op de wand in de keuken. Afzuiger en licht gaan automatisch aan bij openen rolluik.
Voor de verlichting van de frisdrankkoeling de rode knopjes gebruiken aan de onderzijde.In het blauwe instructieboek zitten specifieke instructies voor detail handelingen, zoals kassa, bakadvies, competitiepassen e.d.
Koffiemachine opwarmen d.m.v. willekeurige knop in te drukken. Bij problemen, storing of bijv. bijvullen, bel dan John Termars. (zie sleuteladressen)

Vul beide spoelbakken en doe alleen een klein beetje spoelmiddel (zit in kast onder spoelbak) in de linker spoelbak met de borstels. Rechterbak is alleen schoon water. Laat de kranen zeer zachtjes lopen voor continu verfrissing. Indien nodig in de loop van de bardienst verversen.Zet de geluidsinstallatie aan en kies een leuk muziekje waar jij en je gasten blij van worden. Ook graag het reclame scherm in de hoek aanzetten met de juiste afstandsbediening die in de kassa ligt. Je hoeft het scherm alleen maar aan te zetten en de reclame/prijslijst wordt vanzelf getoond.

Vaatwasser instructie:

  1. Voordat je de vaatwasser aanzet controleer eerst of het water erin schoon is. Zo niet, volg dan deze korte instructie: Linksonder-voorin zit een grijze stop, trek deze eruit tot water weg is, plaats stop weer terug en zet vaatwasser aan. Deze vult zich dan weer automatisch.
  2. Water (weer) schoon? Zet deze dan aan en wacht met gebruik totdat deze opgewarmd is tot minimaal 60 graden!

Bierfust verwisselen:
In de koelkast onder de tap staan in dezelfde volgorde als de taps de 3 verschillende soorten bierfusten en van elk 2: 1 aangesloten en 1 reserve. Als er 1 leeg is koppel deze dan af en sluit de reserve aan en haal daarna gelijk (!) een nieuwe uit de voorraad en zet deze achter het nieuw aangesloten fust, zodat deze koud kan worden. Duw de vaten daarna zo ver mogelijk naar achter en sluit de koelkastdeuren.
NB: Controleer na het verwisselen altijd even of de slangen niet geknakt zijn en daarna of de koelkast goed dicht zit!

Frituur:
Zet bijtijds de frituur aan, eerst op 140 graden en als lampje uit is door naar 175 graden. Bakinstructie (hoe lang in het vet etc) staat boven de frituur.
NB: nooit verschillende snacks door elkaar heen frituren, dus bijv. geen borrelmaatjes tegelijk met bitterballen!

Kassa:
Staat de Kassa uit dan aanzetten via knopje rechtsonder het scherm, even wachten en knop ‘Aanmelden’ drukken. Als de kassa al aanstaat, activeer deze door op het scherm te tikken. De kassa is qua bediening vrij intuïtief: alle producten staan in tabbladen en de meeste in het tabblad ‘hardlopers’. Bij storing van de kassa of pinapparaat: Bel de onderhoudsnummers, of volg dan de instructie “Noodscenario”, zie het instructieboek.
NB: verkoop geen producten die niet op de kassa staan!

Algemeen
Een beetje wennen misschien, maar je leest het goed. Als barkeeper héb je geen bar/keukendienst, maar bén je gastheer of gastvrouw van TV Vreeswijk, net als de Barcommissie.
Je hebt je opgegeven om mee te doen. Alvast heel erg bedankt!

Zowel de bar als de keuken is jouw terrein voor het inschenken van drank en het maken van tosti´s, frituur snacks e.d. Je mag dan ook spreken van een allround gastheerschap en maak het een beetje gezellig. Zet hier en daar een kaarsje aan en een muziekje op.

Bij mooi weer het terras inrichten. Schuifdeuren openen en stoelen/tafels plaatsen.
Regelmatig kopjes en glazen naar binnen halen houdt de kantine en het terras netjes en uitnodigend.

Haal af en toe een doek over de tafels en ruim het afval op. Eigen verantwoordelijkheid van de leden, ja zeker, maar samen werkt beter en maakt gezelliger.

Vul regelmatig de voorraad drank bij en houd de voorraad in de gaten. Graag dan ook spiegelen, ofwel nieuw achteraan en wat er al stond vooraan. Dit is erg belangrijk! Niet alleen zodat de gasten koele drankjes krijgen maar ook om te voorkomen dat drankjes over de houdbaarheidsdatum heen gaan. Geef het tijdig door als je tekortkomt, zet het desnoods op het bord in de keuken. Dan pakken wij het weer op.

En het allerbelangrijkste niet vergeten, doe het met een gulle lach, beetje humor en een vette smile 😊.
En niet te vergeten, neem zelf ook een drankje (geen alcohol!) of een snack, maar hou het netjes. Graag even aanslaan op de kassa: wegboeken onder eigen gebruik. Dat is nodig voor het overzicht van voorraadbeheer in het algemeen.

Afwasmachine Controleren. (Zie de instructie) Aanzetten als er vuile vaat is. Alleen kopjes en glazen in de vaatwasser! Geen vuile borden en bestek dus, deze kun je afwassen in de spoelbak in de keuken. Vaatspoelingen uitvoeren als machine vol zit. Kijk naar de juiste bedieningsknoppen.

Daarna machine leeghalen en opruimen. Machine uitzetten.

Zijn de kratjes met lege flesjes vol graag deze achterin met magazijn op de lege fustplek zetten en weer een leeg kratje plaatsen.

We proberen ook verstandig met energie om te gaan, mocht het kouder worden sluit dan wat eerder de deuren. Worden er tennisbanen niet gebruikt, dan graag de verlichting uitdoen (deze gaan na 23.00 uur vanzelf uit). De Padelbanen moeten handmatig uitgedaan worden.   

Afsluiten bar/clubhuis
Wil je om 23.30 uur de bar sluiten geef dan uiterlijk 23.15 uur de laatste ronde aan en vertel meteen hoe laat je wilt sluiten.
Controleer nog 1x de barvoorraad; moet er nog iets aangevuld worden?, zoals de wijnflessen, frisdrank etc.
Zorg dat alles schoon is, glazen, tapblad, werkbladen keuken etc.
Kassa via scherm afsluiten, zorg dat de lade openblijft.Frituur, vaatwasser, TV’s, geluidsinstallatie en alle andere apparatuur uit.

Controleren dat de baanverlichting uit is (normaal na 23.00 uur vanzelf uit)
Alle (buiten)deuren op slot, alle lichten uit.

Ben je klaar met de bardienst en verlaat je als laatste het clubhuis, zorg dan dat beide LED -schakelaars (bij het alarm en in de hal) rood branden en schakel het alarm in op het toetsenbord links naast de kantinedeur. Dit staat goed aangegeven welke toets. Instructies hangen ook bij de uitgang. 

Dank voor je inzet als gastvrouw of gastheer!  

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 30 606 4388

TV Vreeswijk

Anemoonstraat 68A
3434 JD Nieuwegein

KVK-nummer

40477174