Barinstructie

Bardiensten: kijk bij Barplanner op de site.

Sleuteladressen.

Fam. Termars, Anemoonstraat 88 Tel: 030-6063781

Adrie Mackaij-Heuvel, Irisstraat 62 Tel: 030-6063583 / 06-3764 7130

BARCOMMISSIE

Voorzitter: Vacature

Inkoop: John Doeser 06-1945 0610

Barhoofden

Bart Drijver 06-2397 6595

Functie Vacant

Bardienst Planning ([email protected])

Rob Reusch. Tel. 06-5112 1969

Storingen koffieautomaat

Han Rekker 030-6065458 of 06-2814 4730

Algemene Storingen Paviljoen

Gerard van Veenendaal 030-6063953 / 06-4477 0615

Bar Instructie avonden

Voor die leden die geen barkeepers ervaring hebben, zijn er instructie avonden. Voor precieze data en tijdstip zie de kalender op de website. Graag opgeven aan de Barplanning ([email protected]l)

De instructie avond wordt gegeven door een van de barhoofden van 20:00 tot 21:00 uur. De indeling van de barhoofden hangt op 't prikbord.

De Gemeente Nieuwegein verplicht de barkeepers om het IVA-certificaat te behalen. Dit heeft betrekking op verantwoord alcohol schenken. Je kunt het certificaat verkrijgen door de online vragen te beantwoorden (www.nocnsf.nl/iva)

Als je de vragen hebt beantwoord lees je direct of je geslaagd bent en wordt het IVA certificaat je gemaild/ toegezonden. Graag een kopie opsturen aan de barplanning.

Drank en Horecawet.

De belangrijkste reden is dat de overheid bezorgd is over de gevolgen van het toegenomen alcoholgebruik bij jongeren.

Al op 20 mei 2002 heeft het bestuur van TVV dan ook het bestuursreglement vastgesteld met de naam: Alcohol in sportkantines” naar voorbeeld van het NOC*NSF.

In dit reglement zijn de regels vastgesteld waarin sportverenigingen met een kantine waar alcohol wordt geschonken, zich volgens de wettelijke bepalingen aan dienen te houden. Zonder dit reglement wordt er namelijk door de gemeente geen horecavergunning verstrekt.

Onderdeel van dit reglement zijn de richtlijnen en gedragsregels hoe barvrijwilligers om moeten gaan met het schenken van alcohol en binnen welke grenzen dit mag gebeuren, en de “Huisregels”. Het bestuur is verantwoordelijk voor een juiste naleving van dit reglement.