Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschap is aangegaan voor een kalenderjaar en kan per 31 december beeindigd worden.

Opzeggingen moeten voor het einde van het verenigingsjaar (1 januari tot en met 31 december) met in achtneming van het opzegtermijn van 4 weken schriftelijk (brief of mail) aan de ledenadministratie ([email protected]) worden doorgegeven, dus uiterlijk 1 december.

Uiteraad kan tussentijds aangegeven worden om per einde verenigingsjaar je lidmaatschap stop te zetten. De contributie dient tot 1 januari betaald te worden. Ook eventueel ingeplande bardiensten voor 19+ leden dienen tot die tijd verzorgd te worden.

Vanaf 1 december 2011 geldt de Wet Van Dam.
Deze wet heeft alleen betrekking op consumenten. De nieuwe wet zorgt er onder andere voor dat je minder lang aan een stilzwijgende verlenging van een abonnement vastzit en dat je sneller kunt opzeggen.
 
Maar een jaarcontract aangaan met een organisatie kan nog steeds. De Wet Van Dam heeft betrekking op de periode na de eerste stilzwijgende verlenging. Waar het tot 1 december 2011 nog mogelijk was om een contract stilzwijgend met een jaar te verlengen, is dat nu beperkt tot maximaal 1 maand.
 
In eerste instantie zou de wet ook gelden voor sportverenigingen, maar dit is aangepast. Hier geldt het verenigingsrecht. Dit is gedaan omdat verenigingen hun financiƫn een jaar vooruit plannen en het voorstel zou leiden tot een verhoging van de administratieve lasten. Er is dus een uitzondering gemaakt voor de lidmaatschap van een (sport)vereniging.

Dus: voor het opzeggen van lidmaatschappen bij verenigingen gelden andere regels (verenigingsrecht). Hier blijft gelden dat een lidmaatschap met een jaar verlengd kan worden wanneer niet voor een bepaalde periode wordt opgezegd.

 

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 30 606 4388

TV Vreeswijk

Anemoonstraat 68A
3434 JD Nieuwegein

KVK-nummer

40477174