Taakverdeling bestuur

Het bestuur van ‘TV Vreeswijk’ bestaat uit vijf leden. Het bestuur zet het beleid uit. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur dat zich met de dagelijkse bestuurlijke zaken bezighoudt. Martin van Tellingen verzorgt de ledenadministratie.

Elk bestuurslid heeft een aantal verantwoordelijkheden en is contactpersoon voor een aantal commissies. Via de voorzitters hiervan blijft het bestuur op de hoogte van lopende zaken. De voorzitters van de commissies voeren samen met hun commissieleden de taken uit.

De taakverdeling van de leden van het bestuur is als volgt:

  • Rob van der Kuilen: veteranen commissie en contactpersoon voor de bridgeclub
  • Theo Balvers: beheer-, banen- en groencommissie, communicatie-, wedstrijd- en opentoernooi commissie
  • Cor van Dijk: ledenwerving, padel, contact met de trainers en de barcommissie
  • Theodoor van der Kooi: jeugd- en recreatiecommissie
  • Ton Overeem en Rob van der Kuilen: sponsoring

Het bestuur informeert jaarlijks voor de ledenvergadering de leden met de noodzakelijke verenigingsstukken. Deze zijn voor leden van de vereniging in te zien wanneer zij inloggen op onze website bij ‘Mijn Club’ (rechtsboven).

Huishoudelijk reglement, Statuten, Jaarcijfers, et cetera zijn in het menu bij ‘Vereniging’ te vinden. Ook zie je direct je bardiensten, de ledenlijst en de laddercompetities. De laddercompetitie is nog niet actief.