Taakverdeling

Het bestuur van “Tennis Vereniging Vreeswijk” bestaat uit vijf leden, dat het beleid uitzet. 

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur dat zich met de dagelijkse bestuurlijke zaken bezig houdt. De ledenadministratie wordt beheerd door de ledenadministrateur.

Elk bestuurslid is contactpersoon voor een aantal commissies. Via de voorzitters van deze commissies worden de bestuursleden op de hoogte gehouden van lopende zaken. De voorzitters voeren met hun commissie de taken uit.

De verdeling van de commissies is als volgt:

- Rob van der Kuilen: veteranen en communicatie commissies,      contactpersoon bridgeclub en Groenvliet

- Theo Balvers: beheer-, wedstrijd- en opentoernooi commissie

- Cor van Dijk : ledenwerving en barcommissie

- Theodoor van der Kooi: jeugd- en recreatiecommissie

- Ton Overeem/ Rob: sponsorcommissie