Taakverdeling

Het bestuur van “Tennis Vereniging Vreeswijk” bestaat uit vijf leden, dat het beleid uitzet. 

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur dat zich met de dagelijkse bestuurlijke zaken bezig houdt. De ledenadministratie wordt beheerd door de ledenadministrateur.

Elk bestuurslid is contactpersoon voor twee commissies. Via de voorzitters van deze commissies worden de bestuursleden op de hoogte gehouden van lopende zaken. De voorzitters voeren met hun commissie de taken uit.

De verdeling van de commissies is als volgt:

voorzitter: Commissie communicatie, sponsorcommissie en tennisschool

penningmeester: Veteranencommissie en Opentoernooi Commissie

secretaris: Recreatiecommissie en jeugdcommissie

vice-voorzitter: Wedstrijdcommissie en Beheercommissie  

lid Bestuur:  Barcommissie en Commissie ledenbehoud en ledenwerving