Doel commissies

Alle activiteiten binnen de vereniging worden gecoördineerd en georganiseerd door commissies, die hun activiteiten aankondigen in het clubgebouw en daarover informatie aanleveren voor de Nieuwsbrief en plaatsing op onze website. Elk jaar maakt de voorzitter van zijn/haar commissie een jaarverslag dat in het jaarverslagenboek op de website wordt gepubliceerd. 

BARCOMMISSIE
Naast lichamelijke inspanning is ontspanning waarschijnlijk een van de belangrijkste activiteiten binnen een vereniging. Zo gaan competitie, festiviteiten en met je tennismaatjes verblijven in het clubgebouw niet zonder bar- en keukenbezetting. Deze commissie regelt de barplanning voor het gehele jaar. Zij communiceert met de leden over hun (verplichte) bardiensten en organiseert instructieavonden voor (nieuwe) barkeepers. Verder regelt zij de inkoop enverzorgt de speciale bijeenkomsten van TV Vreeswijk, zoals de nieuwjaarsreceptie.

BEHEER& BANEN COMMISSIE
Deze commissie verzorgt & coordineert het onderhoud van het paviljoen en de tennis/padelbanen. Tevens zorgt zij dat de infrastructuur in orde is.

COMMUNICATIECOMMISSIE
De communicatiecommissie informeert de leden over het wel en wee van de club: nieuwtjes, mededelingen, aankondigingen, et cetera. Dit gebeurt via de website, via Facebook, via een direct e-mail bericht aan alle leden of via de KNLTB-club-app. De commissie is verantwoordelijk voor het beheer van (en de teksten op) de website en houdt de jaarkalender (‘clubagenda’) bij met een overzicht van alle geplande activiteiten. De frequentie waarmee de commissie berichten verstuurt, wisselt sterk. Dit hangt af van berichten uit de commissies, van mededelingen van het Bestuur (‘van achter de bestuurstafel’) en van de te organiseren activiteiten. Indien de leden snel moeten worden geïnformeerd, gebeurt dat met een directe e-mail, of met een pushbericht op de KNLTB-club-app. Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering ontvangen de leden in het eerste kwartaal van het jaar een digitaal jaarboek met daarin jaarverslagen van de commissies, de financiële cijfers van het afgelopen jaar en de begroting voor het nieuwe jaar. Alle andere commissies informeren de communicatie commissie over de geplande activiteiten voor vermelding op de clubagenda. Ze leveren verslagen aan en beeldmateriaal van activiteiten die zijn geweest. Dit is voor plaatsing op de website of voor de andere berichtgevingen aan leden. De communicatiecommissie onderhoudt het contact met de lokale media.

GROEN COMMISSIE
Voor het realiseren en onderhouden van het tennispark doet de commissie een beroep op alle leden die genegen zijn de handen uit de mouwen te steken. De trouwe en reeds jarenlange actieve leden kunnen nog wel wat ondersteuning gebruiken. Hierdoor kan iedereen blijvend genieten van een mooi tennispark. Er is een gedetailleerd overzicht van alle geplande werkzaamheden beschikbaar bij de commissie. Ideeën en bijdragen worden op prijs gesteld.

JEUGDCOMMISSIE
TV Vreeswijk heeft natuurlijk ook een commissie die jaarlijks -meestal samen met onze trainer Peter Paul- leuke activiteiten organiseert specifiek voor onze jeugdleden. Bijvoorbeeld een mini & MAXI en vriendjes- en vriendinnetjestoernooi, of een kamp. De activiteiten die in 2022 op het programma staan: 22 Januari (‘winterfriet’), 20 Maart (tennis voor alleen jeugdleden), 25/26 Juni (‘kamp en slapen in het clubhuis’), 4 September (‘jeugduitje’), 12 of 19 November (‘intocht van Sinterklaas in Nederland’). De commissie organiseert en begeleidt de activiteiten, zorgt voor de aankondigingen en doet op de website verslag hiervan.

OPEN TOERNOOICOMMISSIE
TV Vreeswijk kent een jaarlijks terugkerend Open Toernooi in maart voor padel en tennis. Het Open Toernooi werd voor het eerst georganiseerd in 1982. Jaarlijks zijn er een kleine 400 deelnemers en ongeveer zo’n 300 wedstrijden te spelen.

RECREATIECOMMISSIE
Het doel van de Recreatiecommissie is de sfeer en saamhorigheid bij TV Vreeswijk te bevorderen door het organiseren van toernooien, activiteiten en de clubkampioenschappen. De commissie bestaat uit een aantal vaste leden en daarnaast is er een groot aantal vrijwilligers voor hand- en spandiensten beschikbaar. De commissie stelt elk jaar een toernooi/activiteitenkalender op voor het volgende jaar. Na afstemming met de overige commissies wordt de definitieve activiteitenkalender gepubliceerd op de website.

VETERANENCOMMISSIE
Al jarenlang komen op maandagmorgen een aantal iets oudere tennissers (m/v) bij elkaar om samen te tennissen, koffie te drinken, te zingen bij verjaardagen, te discussiëren over van alles en nog wat, te kaarten, zich overal mee te bemoeien, kortom . . . sportieve gezelligheid ten top. Naast de maandagmorgen-happeningen wordt met een vijftal teams deelgenomen aan de regionale alternatieve senioren competitie ( juni en augustus). Ook wordt er regelmatig een dubbel toernooidag georganiseerd.

WEDSTRIJDCOMMISSIE
Samen met verenigingen zet de KNLTB zich in om meer mensen met meer plezier te laten tennissen. In de praktijk zien we dat je door veel wedstrijden te spelen, steeds beter wordt en meer plezier in tennis krijgt. Met competitie spelen in teamverband speel je samen wedstrijden voor jouw club en kan jij je spel en tennisvaardigheden ontwikkelen. En competitie spelen heeft nog een extra dimensie, want het zorgt ook voor veel sfeer en gezelligheid naast de baan. Niet gek dus dat de competitie door veel tennissers als hoogtepunt van het tennisseizoen wordt beschouwd!
De Wedstrijdcommissie organiseert in samenwerking met de KNLTB de voor- en najaarscompetitie, de diverse Tenniskids competities en is verantwoordelijk voor de contacten met de tennisschool. De Veteranencompetitie valt onder de verantwoordelijkheid van de Veteranencommissie.

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 30 606 4388

TV Vreeswijk

Anemoonstraat 68A
3434 JD Nieuwegein

KVK-nummer

40477174