Toegang tennispark

Toegang Tennispark

Er kan zo goed als altijd worden getennist. Het toegangshek en het clubgebouw (en daarmee de toiletten en kleedkamers) zijn afgesloten. Alleen leden kunnen met een eigen sleutel het tennispark betreden. Met deze sleutel kan tevens de hoofdingang worden geopend, zodat gebruik gemaakt kan worden van het afhangsysteem en het toilet etc. De borg voor deze sleutel is € 20,00. Als je het lidmaatschap beëindigt, wordt dit bedrag terug betaald bij inlevering van de sleutel. De sleutels worden uitgegeven door de ledenadministratie.

Bij verlies/diefstal kan de borg uiteraard niet worden terugbetaald. Je zult voor een nieuwe sleutel opnieuw borg moeten betalen.

Tennissen met een introducee

Een lid dat eens een balletje wil slaan met een niet-lid kan dat doen. Met het afhangbord kan een actief lid met zijn pasje de introducee inplannen om samen of met een dubbel een potje te tennissen. De kosten hiervoor zijn € 5,00. De barkeeper zal dit bedrag met de kassa boeken en een introductie label voor die dag ontvangt de introducee als bewijs van betaling.

Diegene die de introducee uitnodigt heeft wel de schone taak om de introducee warm te maken voor een lidmaatschap van onze verenging.