Home

Nieuws

Van achter de bestuurstafel

Nieuws van achter de bestuurstafel

Reactie op Ingelaste Ledenvergadering d.d. 1 oktober 2019.

Het Bestuur heeft mandaat gekregen voor aanschaf en plaatsing van de zonnepanelen, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De draagconstructie van het dak moet worden getoetst.
  • Maximale investering van de zonnepanelen € 30.000,- incl. b.t.w.

Door het gespecialiseerde bedrijf Bouwtechnisch Adviesbureau Versteeg B.V. te Gouda werd dit onderzoek uitgevoerd en aangegeven dat de constructie voldoet om de 90 zonnepanelen te plaatsen.

Op grond van het bovenstaande is met Zonel Energy te Bosch en Duin een opdracht getekend voor plaatsing van de zonnepanelen. De planning is dat in januari 2020 de zonnepanelen geplaatst zullen worden.

 

US OPEN for KIDS:

 

Het toernooi werd op 25 oktober goed bezocht door spelers, belangstellenden en kinderen die kennis maakten met de tennissport.  De Stichting Grand Slam for Kids heeft T.V.V benadert om in 2020 wederom het toernooi te organiseren, hetgeen wij positief aan de Stichting hebben bevestigd. Tevens vond ik het prettig om van deelnemers en hun begeleiders te horen dat ons park er prima verzorgd bij ligt. De wethouder John van Engelen was aanwezig voor de prijsuitreiking, en kon worden bijgepraat over clubzaken. In de Molenkruier werd een foto met tekst geplaatst.

 

Vacature voor bestuurslid:

 

Al eerder had ik u bericht dat Janine Dreef-van Loo haar functie ter beschikking stelt als gevolg van gewijzigde werkomstandigheden. In goed overleg is met Janine besloten om haar vrij te maken van haar activiteiten, waardoor het bestuur op zoek is naar een collega bestuurder. Graag willen wij, zoals maatschappelijk betaamt, een vrouwelijk lid uitnodigen om het bestuur te versterken. Voor vragen kunt u zich telefonisch wenden tot de voorzitter of via de mail voorzitter@tvvreeswijk.nl

 

Vrijwilligersavond op vrijdag 1 november 2019:

 

Toen ik terugkwam van vakantie hoorde ik positieve reacties van aanwezigen op de vrijwilligersavond. Bij afwezigheid van ondergetekende heeft Theo Balvers, bestuurslid, de aanwezigen bedankt voor de goede inzet en gedrevenheid. Na het toasten en het eten van het Chinese food is eenieder daarna tevreden naar huis gegaan.

 

In het bestuursoverleg van 12 november 2019 hebben wij besloten om Theo Balvers tot vice-voorzitter te benoemen. Bij mijn afwezigheid is Theo het aanspreekpunt.

 

Namens het  bestuur:

Rob van der Kuilen, voorzitter

06-1607 6653

Inschrijven voor de voorjaarscompetitie 2020.

Leden kunnen zich vanaf nu inschrijven voor de voorjaarscompetitie 2020 van de KNLTB. Hier vindt u het schema met de speeldagen.

Er kan worden ingeschreven in verschillende categorieën. Er wordt gespeeld op vrijdagavond, zaterdag en zondag. Op de site van T.V.Vreeswijk staat onder het kopje "Competities" verdere uitleg en de mogelijkheid om je in te schrijven.

Inschrijven is mogelijk t/m zondag 30 december 2019.

TVV Ladiesnight gaat niet door.

Door gebrek aan belangstelling is er besloten dat de Ladiesnight niet door gaat. 

De recreatiecommissie. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Met vriendelijke groet,
Namens de recreatiecommissie, 
Maarten Vlasblom

Vrijwilligers bijeen

Op een regenachtige vrijdagavond waren ca 30 vrijwilligers bijeen in het clubhuis. Door afwezigheid van voorzitter Rob v.d. Kuilen hield bestuurslid Theo Balvers een welkomswoordje. Een club mag blij zijn als 10% van de leden zich vrijwillig inzet.

Lees meer »

Leuke Tennisdag voor de Jeugd

Op de vrijdag van de herfstvakantie vond op het tenniscomplex van de TV Vreeswijk het event US Open for Kids plaats. Vrijwilligers van de club hadden hun best gedaan voor de aankleding en inrichting van park en clubhuis. De gunstige weersomstandigheden en een goede organisatie zorgden voor een plezierige tennisdag voor de jeugd tussen de 8 en 16 jaar. Er waren 75 deelnemers, waarvan 60% uit Nieuwegein aanwezig was. Aan het einde van de dag reikte de wethouder voor sportzaken John van Engelen de sponsorprijzen uit. De dag was zo'n succes dat het volgend jaar waarschijnlijk een vervolg krijgt. 

 

 

 

 

Van achter de bestuurstafel

Ingelaste Algemene Ledenvergadering op 1 oktober 2019.

 

Het Bestuur overweegt om zonnepanelen te laten plaatsen. De leden Ab Maassen van den Brink en Fred Haxe hebben zich verder verdiept in deze problematiek, omdat per 01.01.2019 een nieuwe verbeterde subsidie regeling van toepassing is.

 

Lees meer »

Eerste TVV PUBQUIZ 29 november.

Op vrijdag 29 november van 20:00 tot ca 24:00 organiseren we DE EERSTE TVV PUBQUIZ. We doen meer dan alleen tennissen!

Een PubQuiz is een quiz waarbij teams van 4 - 8 mensen het tegen elkaar opnemen om te zien wie de meeste punten scoort. Dat kun je dus doen met je team, maar ook met een vrienden- of gezinsteam. Niet-TVV leden zijn ook van harte welkom. 

Lees meer »

Veteranentoernooi, het was weer sportief en gezellig!

Afgelopen maandag, 30 september hebben een veertigtal enthousiaste 55+ tennissers meegedaan aan het Veteranen toernooi. Het is weer een “TOP” dag geworden ondanks dat er af en toe een stevige regenbui gevallen is.

Lees meer »

Poster

Grand Slams For Kids komt naar TVV.

 

Bij Tennis Vereniging Vreeswijk aan de Anemoonstraat 86-a vindt op vrijdag 25 oktober vanaf 10 uur een uniek tennisgebeuren voor de jeugd plaats: US Open for Kids. Het is de vereniging gelukt om dit bijzondere evenement op het eigen complex binnen te halen, hetgeen past bij de visie van de club om kinderen en ook hun ouders enthousiast te maken voor de tennissport. 

 

 

Lees meer »

Barplanning en -instructie.

Onlangs zijn we o.a. voor de Barplanning overgegaan op de nieuwe KNLTB ClubApp. Voor degenen die dit jaar nog bardienst draaien betekent dit dat zij 3(!) herinneringen krijgen. Helaas kunnen we dit op dit moment nog niet veranderen. De KNLTB heeft toegezegd dat dit in de toekomst wel mogelijk zal zijn. 

Lees meer »

De ClubApp van de KNLTB op je mobiel!

Achtergrond ClubApp
Met deze app blijf je op de hoogte van wat er binnen onze vereniging speelt. Zo kan je onder andere het clubnieuws volgen, de kalender raadplegen, een maatje zoeken om mee te tennissen, uitslagen en standen van de KNLTB competitie bekijken.

Lees meer »

» Nieuws archief    RSS feed RSS feed

Communicatie

Kopij voor Nieuwsbrieven / Nieuwsflitsen of voor de website kan gestuurd worden naar: communicatie@tvvreeswijk.nl.

De Communicatiecommissie: Ab Maassen van den Brink(vz), Theo Balvers en Jack Mackaij (uitsluitend Kalenderbeheer).