Toelichting lidmaatschappen

KNLTB-Ledenpas

Leden die zich aanmelden voor het lidmaatschap ontvangen de KNLTB-ledenpas (creditcard formaat). Hierop staat je pasfoto, naam, leeftijd en lidnummer vermeld. Deze pas is noodzakelijk als je wilt deelnemen aan competitie en toernooien bij andere verenigingen. Daarnaast wordt de pas gebruikt voor het digitaal afhangsysteem in de hal van ons paviljoen, je kunt alleen hiermee gebruikmaken van onze tennisbanen. Met de ledenpas kan je na opwaardering van een saldo in ons clubpaviljoen consumpties betalen. Bij verlies van je pas kun je contact opnemen met de ledenadministratie. Er wordt dan een nieuwe pas voor je besteld, de kosten hiervan zijn € 7,50. Staat er saldo op het pasje dan is dit bij verlies geen probleem, het saldo wordt immers beheerd in ons kassasysteem. 

 

Sleutelgeld

Alleen leden kunnen met een eigen sleutel het tennispark betreden. Met deze sleutel kan tevens de hoofdingang worden geopend, zodat gebruik gemaakt kan worden van het toilet etc. De borg voor deze sleutel is € 20,00. Als je het lidmaatschap beëindigt, wordt dit bedrag terugbetaald bij inlevering van de sleutel. De sleutels worden uitgegeven door de ledenadministratie. 

 

U-PAS

TVV is samen met 257 andere verenigingen als participant aangesloten bij het U-PAS bureau van de Gemeente Utrecht. Leden die in het bezit zijn van een geldig U-PAS, kunnen een aanvulling krijgen op de contributie.De gemeente Utrecht subsidieert deze aanvulling met een persoonsgebonden budget. Dit is een maatschappelijk impuls voor inwoners met een laag inkomen, zodat zij toch de mogelijkheid hebben om zich bij een sportvereniging aan te sluiten. Meer informatie vindt u op www.u-pas.nl 

 

Automatische incasso

Bij T.V. Vreeswijk worden de betalingen voor de contributie betaald met automatisch incasso. Hiervoor is het noodzakelijk dat je T.V. Vreeswijk machtigt om de contributie via een automatisch incasso van je rekening af te schrijven. De bedragen worden tot en met 2021 maandelijks van je rekening afgeschreven. Vanaf 2022 wordt de contributie in 4 termijnen afgeschreven in de maanden januari, februari, maart en april. Ook het sleutelgeld en competitiebijdragen worden per incasso geïnd. 

 

Tennissen met een introducee

Een lid dat eens een balletje wil slaan met een niet-lid, kan dat doen. Met het afhangbord kan een actief lid met zijn pasje de introducee inplannen, om samen of met een dubbel een potje te tennissen. De kosten hiervoor zijn € 5,00. De barkeeper zal dit bedrag met de kassa boeken en een introductie label voor die dag ontvangt de introducee als bewijs van betaling. Diegene die de introducee uitnodigt heeft wel de schone taak om de introducee warm te maken voor een lidmaatschap van onze vereniging. 

 

Privacy verklaring 

Vanaf 25 mei 2018 is binnen de Europese Gemeenschap de nieuwe wet “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) van kracht. Ook onze vereniging heeft hiermee te maken. Door te klikken op Privacy verklaring TVV  vindt je onze verklaring en in het aanmeldingsformulier kunt u aangeven hiermee akkoord te gaan. Mocht je toch bezwaar hebben, kan je hierbij bezwaar aantekenen. Zolang wij geen bezwaar hebben ontvangen, gaan wij ervan uit dat je het eens zijn met de verklaring.

 

Lid kan je worden door dit formulier in te vullen.