Toelichting lidmaatschappen

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld is € 15,00. Leden die zich aanmelden voor het lidmaatschap ontvangen de TVV-ledenpas. De kosten van deze ledenpas zijn inbegrepen in het inschrijfgeld.

TVV-ledenpas
Met deze pas krijg je toegang tot ons sportpark en voorportaal van het clubhuis, kan je een baan voor tennis of padel reserveren op het afhangbord in het voorportaal en kan je met de pas je consumpties in ons clubhuis betalen. Uiteraard dien je hier eerst een saldo op te zetten. Wij doen aan cash loos betalen.

Bij verlies van je pas kun je contact opnemen met de ledenadministratie. De kosten van de nieuwe pas zijn € 12,50. Staat er saldo op het pasje dan is dit bij verlies geen probleem, het saldo wordt immers beheerd in ons kassasysteem. 

Digitale KNLTB pas
Wanneer je met de competitie of toernooien bij andere verenigingen wilt meedoen, heb je de digitale ledenpas van de KNLTB nodig ter identificatie. Deze pas staat in je KNLTB ClubApp. Hierop staat je pasfoto, naam, leeftijd, bondsnummer en je speelsterkte vermeld.

Opschorting lidmaatschap
Wanneer een lid vanwege een blessure/ziekte enkele maanden niet kan sporten, kan het lidmaatschap opgeschort worden. Neem dan direct contact op met de ledenadministratie ([email protected]). De regeling is dat de contributie inning gewoon doorgaat en op het moment dat er weer gespeeld kan worden, zal 80% van de contributie over deze periode terugbetaald worden.

Bardiensten
Onze vereniging heeft de bar in eigen beheer, hierdoor kunnen wij de consumptie prijzen laag houden. Om de barbezetting rond te krijgen, hebben wij een bardienstreglement opgesteld. Dit houdt o.a. in dat leden van 18 jaar en ouder 3 bardiensten per kalenderjaar draaien. Afkopen kan ook. Meer details staan in het reglement.

NIEUWEGEIN STADSPAS
TVV is samen met veel andere verenigingen als participant aangesloten bij de Stadspas Nieuwegein. Leden die in het bezit zijn van een geldige PAS, kunnen een aanvulling krijgen op de contributie. De gemeente Nieuwegein subsidieert deze aanvulling. Dit is een maatschappelijk impuls voor inwoners met een laag inkomen, zodat zij toch de mogelijkheid hebben om zich bij een sportvereniging aan te sluiten. Meer informatie vindt u op de website NieuwegeinStadspas

Automatische incasso
Bij TV Vreeswijk worden de betalingen voor de contributie betaald met automatisch incasso. Hiervoor is het noodzakelijk dat je TV Vreeswijk machtigt om de contributie via een automatisch incasso van je rekening af te schrijven. De contributie wordt in 4 termijnen afgeschreven in de maanden januari, februari, maart en april. Ook het inschrijfgeld en competitiebijdragen worden per incasso geïnd. 

Tennissen met een introducee
Een lid dat eens een balletje wil slaan met een niet-lid, kan dat doen. Met het afhangbord kan een actief lid met zijn ledenpas de introducee inplannen, om samen of met een dubbelspel een potje te tennissen. De kosten hiervoor zijn € 5,00. Dit bedrag wordt aan het begin van de volgende maand bij het eigen lid geincasseerd. Hij of zij kan dit eventueel doorbelasten aan zijn introducee.

Privacy verklaring 
Vanaf 25 mei 2018 is binnen de Europese Gemeenschap de nieuwe wet “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) van kracht. Ook onze vereniging heeft hiermee te maken. Door te klikken op Privacy verklaring TVV  vind je onze verklaring en in het aanmeldingsformulier kunt u aangeven hiermee akkoord te gaan. Mocht je toch bezwaar hebben, kan je hierbij bezwaar aantekenen. Zolang wij geen bezwaar hebben ontvangen, gaan wij ervan uit dat je het eens zijn met de verklaring.

Lid kan je worden door dit formulier in te vullen.

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 30 606 4388

TV Vreeswijk

Anemoonstraat 68A
3434 JD Nieuwegein

KVK-nummer

40477174