Lidmaatschappen

TV Vreeswijk heeft de volgende lidmaatschappen: 

  1. Lidmaatschap tennis
  2. Actie lidmaatschap jeugd
  3. Lidmaatschap padel (wachtlijst)
  4. Combi lidmaatschap all-in (wachtlijst)
  5. Combi lidmaatschap daluren
  6. Competitie lidmaatschap
  7. Lidmaatschap met gezinskorting
  8. Oldstars Tennis

Op basis van de leeftijd heeft TV Vreeswijk drie groepen leden: senioren 18-101 jaar, junioren 11-17 jaar en pupillen 5-10 jaar. Voor de indeling van deze groepen wordt als peildatum 1 januari aangehouden van het jaar dat je jarig bent.

TV Vreeswijk heeft op dit moment een actie voor het lidmaatschap tennis en padel voor jeugdleden t/m 17 jaar. De eerste 6 maanden van het lidmaatschap is contributie vrij. Inschrijfgeld en eventuele lessen moeten wel betaald worden.

Leden kunnen beide sporten beoefenen, hiervoor geldt het combi lidmaatschap. De daluren voor padel zijn de uren buiten de uren van maandag t/m vrijdag van 19:00-23:00 uur. Wil een tennis lid ook op deze avonden padel spelen dan is het combi lidmaatschap all-in van toepassing. Met een daluren lidmaatschap kan wel 's avonds getennist worden, alleen padel niet.

Niet-leden kunnen een padelbaan huren voor 60 minuten speeltijd, de reservering kan via www.padelboeker.nl

Het competitielidmaatschap is bedoeld voor niet TV Vreeswijk-leden die met een TV Vreeswijk-competitieteam willen meedoen, zodat dit team compleet kan spelen. Dit is voor zowel tennis als padel mogelijk. Afhankelijk van de aantal competitie teams beslissen de Competitieleider Tennis of de Competitieleider Padel of er wel of niet mogelijkheden zijn. Uiteindelijk gaan leden voor!

Indien beide ouders lid zijn, krijgen die kinderen die financieel van hun ouders afhankelijk zijn 50% korting op de contributie. Oldstars leden en rolstoelleden krijgen ook 50% korting.

TV Vreeswijk is aanbieder van de Nieuwegeins Stadspas. Inwoners van de gemeente Nieuwegein die aan de voorwaarden voldoen kunnen met de stadspas lid worden. Informatie is hier te vinden.

De jaarcontributie wordt per incasso geïncasseerd in 4 termijnen: in de maanden januari, februari, maart en april.
Een lidmaatschap wordt per kalenderjaar aangegaan. Word je in de loop van het jaar lid, dan is de contributie naar rato van het aantal maanden.

Het inschrijfgeld inclusief de TVV-ledenpas is €15,00. 

In het volgende items van het menu vind je de contributies en een toelichting hierop.

Lid kan je worden door dit formulier in te vullen.

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 30 606 4388

TV Vreeswijk

Anemoonstraat 68A
3434 JD Nieuwegein

KVK-nummer

40477174