Lidmaatschappen

TV Vreeswijk heeft vanaf september 2021 de beschikking over 2 padelbanen. Dit geeft een impuls aan de activiteiten binnen onze vereniging en gezien de interesse in de padelsport ook een potentieel aan nieuwe leden. Wij hebben de volgende lidmaatschappen: 

  1. Lidmaatschap tennis
  2. Actie tennislidmaatschap jeugd
  3. Actie lidmaatschap padel
  4. Combi lidmaatschap all-in
  5. Combi lidmaatschap daluren
  6. Competitie lidmaatschap
  7. Lidmaatschap met gezinskorting

Op basis van de leeftijd heeft TV Vreeswijk drie groepen leden: senioren 18-101 jaar, junioren 11-17 jaar en pupillen 5-10 jaar. 

TV Vreeswijk heeft op dit moment een actie voor het lidmaatschap tennis voor jeugdleden t/m 17 jaar. De eerste 6 maanden van het lidmaatschap is contributie vrij. Inschrijfgeld en eventuele lessen moeten wel betaald worden.

Het actie lidmaatschap padel geldt alleen voor 2022. Vanaf 2023 is de contributie marktconform. 

Leden kunnen beide sporten beoefenen, hiervoor geldt het combi lidmaatschap. De daluren voor padel zijn de uren buiten de uren van maandag t/m vrijdag van 18:00-23:00 uur. Wil een tennis lid ook op deze avonden padel spelen dan is het combi lidmaatschap all-in van toepassing. Met een daluren lidmaatschap kan wel 's avonds getennist worden, alleen padel niet.

Eind 2021 zal TV Vreeswijk de padelbanen ook voor niet leden beschikbaar stellen. Zij kunnen dan een baan per 3/4 uur reserveren via www.padelboeker.nl

Het competitielidmaatschap is bedoeld voor niet TVV-leden die met een TVV-competitieteam willen meedoen. TVV heeft momenteel ruimte voor extra competitieteams op alle speeldagen.

Indien beide ouders lid zijn, krijgen die kinderen die financieel van hun ouders afhankelijk zijn 50% korting op de contributie. 

De jaarcontributie wordt per incasso geïncasseerd in 4 termijnen: in de maanden januari, februari, maart en april.
Een lidmaatschap wordt per kalenderjaar aangegaan. Word je in de loop van het jaar lid, dan is de contributie naar rato van het aantal maanden.

Het inschrijfgeld inclusief de TVV-ledenpas is €15,00. 

In het volgende item van het menu vind je de contributies en een toelichting hierop.

Lid kan je worden door dit formulier in te vullen.