Privacy verklaring TV Vreeswijk

Privacyverklaring TV Vreeswijk (TVV)
Graag informeert TVV je hoe wij persoonsgegevens registreren, bewaren en eventueel gebruiken.

De officiële identiteits- en contactgegevens van TVVreeswijk:
[email protected]
• Geregistreerd als: TV Vreeswijk bij de Kamer van Koophandel nr. 40477174

De soorten persoonsgegevens die worden verwerkt:
• Pasfoto
• Naam (voor- en achternaam)
• Adres
• Geslacht
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• Emailadres
• IBAN-nummer


Voor welke doeleinden die verwerkingen plaatsvinden en op welke grondslag;

 • De gegevens worden gebruikt ten behoeve van een ledenlijst, zodat inzichtelijk is wie er lid is van TVV
 • De gegevens worden gebruikt ten behoeve van de contributie inning.
 • De gegevens worden gebruikt ten behoeve van nieuwsbrieven die binnen de club worden gedeeld. Hierbij zullen de emailadressen in de BCC worden gezet, zodat de e-mailadressen niet zouden kunnen worden misbruikt. Leden kunnen aangeven om de Nieuwsbrief niet te ontvangen.
 • Gebruik voor de interne digitale laddercompetitie


Als persoonsgegevens mogelijk worden gedeeld met derde partijen, welke partijen het betreft;

 • De gegevens worden gedeeld met de KNLTB, ten behoeve van de competities en registratie van de speelsterkten.
 • Namen en IBAN-nummers worden met de bank gedeeld voor incasso-opdrachten.
 • Verder worden gegevens niet met derden gedeeld.


Als persoonsgegevens worden opgeslagen buiten de EU, welke maatregelen er zijn getroffen om een passend beschermingsniveau te waarborgen. Buiten de informatiedeling via e-mail om, worden deze gegevens niet buiten de EU opgeslagen. Alle e-mails worden alleen met bestuursleden gedeeld.

Welke rechten de betrokkene (onder bepaalde omstandigheden) heeft, namelijk het recht op inzage, correctie, verwijdering, dataportabiliteit, en het recht van verzet tegen een bepaalde verwerking. De gegevens worden uitsluitend verwerkt en gebruikt door de huidige bestuursleden en uitsluitend ten behoeve van de eerdergenoemde doelen.

Hoelang persoonsgegevens worden bewaard (of welke criteria daarvoor gelden);

 • De gegevens worden bewaard zo lang iemand lid is bij TVV. Na één verenigingsjaar, nadat een lid zich heeft uitgeschreven, zullen de persoonsgegevens worden verwijderd.

Hierbij verklaart TVV ook dat:

 • Indien voor bepaalde verwerkingen toestemming wordt gevraagd, deze te allen tijde mag worden ingetrokken door de betrokkene
 • Een vermelding dat iedere betrokkene het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
 • Dat wij de persoonsgegevens verwerken van een wettelijke verplichting, als een betrokkene dergelijke persoonsgegevens niet verstrekt, kan deze geen lid worden van de vereniging.
 • Wij maken geen gebruik van profilering of geautomatiseerde besluitvorming.


Informatie, wijziging en bezwaar
Je kunt contact opnemen met ons via [email protected] voor:

 • Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
 • Vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken;
 • Bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons.
logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 30 606 4388

TV Vreeswijk

Anemoonstraat 68A
3434 JD Nieuwegein

KVK-nummer

40477174