Baanreglement

Baan reserveren via de website of KNLTB ClubApp
Wanneer je op onze website ingelogd bent, kan je een tennis of padelbaan reserveren. Dit kan ook met de KNLTB ClubApp.
Je kunt dit 5 dagen (120 uur) van te voren doen. De tennisbanen kan je met 2 of 4 personen vastleggen. Padel kan je met 2 personen overdag tussen 08:00-18:00 uur een baan reserveren, na 18:00 uur kan dit alleen met 4 personen.

Het is voor tennis en padel overdag niet toegestaan om 2 uur achter elkaar een baan vast te leggen met 2 personen en vervolgens 2 dubbels achter elkaar te spelen.

Ook mag je op één dag van afstand niet 2x een tennisbaan of 2x een padelbaan achter elkaar reserveren. Uiteraard kan je doorspelen op de baan, als deze niet is afgehangen. Dan moet je wel met je telefoon of met het afhangbord in de hal aanvullend reserveren.
Wel is toegestaan om vooraf 1x een tennis en 1x een padelbaan te reserveren opdezelfde dag.

Afhangen
In de hal van ons paviljoen hangt een touchscreen en een kaartlezer. Met behulp van je TVV-ledenpas kun je daarop banen afhangen. Het touchscreen bedien je door met je vinger op het scherm te tippen. Volg de aanwijzingen op het scherm. 

Speeltijden
De afhangperiode voor een singlepartij, voor een dubbelpartij of een Amerikaanse partij is 60 minuten.

TVV-ledenpas
Je kunt alleen afhangen met je eigen pasje. Ben je die vergeten, dan zijn er geen reserve pasjes. Je kunt pas afhangen in het systeem als je gerechtigd bent tot spelen. Je hebt dus je contributie betaald en je hebt de beschikking over je ledenpas. Is dat niet het geval, neem dan eerst contact op met de ledenadministratie

Gereserveerde banen
Banen die gereserveerd zijn voor toernooien, competitie of training zijn op de computer/ touchscreen geblokkeerd.

Gaan spelen
Als de baan waarop je wilt gaan spelen bezet is, ga je een paar minuten voor het einde van de speeltijd naar de betreffende baan om aan te geven dat er gewisseld gaat worden. De spelers die van de baan komen mogen opnieuw een speeltijd reserveren.

Pupillen
De pupillen (tot 11 jaar) hebben van maandag t/m vrijdag tot 19.00 uur dezelfde rechten als senioren. Zaterdag en zondag na 19.00 uur mogen zij alleen op de banen 7 en 8. De andere tijden zijn zij niet gerechtigd en kunnen ze niet digitaal afhangen.

Junioren
De junioren (tot 17 jaar) hebben de gehele week tot 19.00 uur dezelfde rechten als senioren. Na 19.00 uur mogen zij uitsluitend op de banen 5 en 6. De andere tijden zijn zij niet gerechtigd en kunnen ze niet digitaal afhangen.

Kleding
Iedereen die speelt is verplicht om sportkleding te dragen. Voor het behoud van de banen is het voorgeschreven dat spelers sportschoenen dragen zonder zwarte zolen.

Onvoorziene situaties
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of bij verschil van mening, beslist een bestuurslid.