Bardienstreglement

BARDIENSTREGLEMENT 2021

1a. Alle leden vanaf 18 jaar (peildatum 1 januari) dienen tenminste 3x per jaar een bardienst te draaien. Twéé in de periode voor 1 augustus en één in de periode na 1 augustus. Meer mag natuurlijk ook.

1b. Competitie spelers/sters (za-zo) doen één extra bardienst, dus bardiensten inplannen. Zij kunnen deze (4de) bardienst ook invullen als hun team (op zaterdag) thuis speelt vanaf 18:00 – tot 21:00 uur.

1c. Ereleden, sponsors, commissie- en bestuursleden en leden van 80 jaar en ouder zijn vrijgesteld.

2. Leden kunnen deze verplichting afkopen door een bedrag van € 60,= te betalen. Je kunt je tot 17 januari afmelden via deze link of via onze site onder "Bar".

Indien competitie spelers/sters (za-zo) afkopen dan bedraagt de afkoopsom € 80,=.

3. 65+ leden (peildatum 1 januari) krijgen de mogelijkheid om tot 13 december vooraf in te schrijven op dagdiensten van de bar. Vanwege de Corona pandemie zijn er helaas geen inloopmomenten. Heb je hulp nodig, stuur dan een mailtje naar Rob Reusch van de barplanning.

Maakt men hier geen gebruik van dan gelden de regels voor normale leden, d.w.z. zelf inplannen of ingepland worden door de barplanning.

4. Leden die tijdens het verenigingsjaar (1 januari t/m 31 december) hun lidmaatschap opzeggen, dienen hun bardienstverplichtingen te blijven voldoen.

5. De bardiensten worden zover bekend ingeroosterd voor een kalenderjaar (1/1 tot 31/12).

6. Vanaf 14 december kunnen alle leden zich op onze site inschrijven voor de bardiensten (klik Barplanning). Zij kunnen dan zelf de momenten bepalen en hun keuze in hun agenda invullen. Dus 2 in de periode tot 1 augustus en minstens 1 dienst in de periode van 1 augustus tot 31 december. Te vroeg ingeplande bardiensten worden verwijderd door de barplanning.

Na 31 januari worden de leden die nog geen of te weinig bardiensten hebben ingevuld door de barplanning ingedeeld.

7. De ingedeelde barkeeper is verantwoordelijk voor het vervullen van de bardienst. Wanneer een barkeeper om wat voor reden dan ook toch geen bardienst kan draaien, dient hij zelf met een collega barkeeper te ruilen en dit door te geven aan de Barplanning en het te noteren in het logboek.

8. Wanneer een barkeeper zonder afmelding niet komt opdagen wordt een bedrag van € 50,= per bardienst in rekening gebracht, na wederhoor.

9. Als de bardienst door oorzaken vanuit TVV of het slechte weer op het laatste moment niet doorgaat, telt de bardienst gewoon en wordt er geen nieuwe ingepland. Als meer dan twee dagen van te voren bekend is dat een activiteit niet doorgaat of in tijdspad wijzigt, zal de barcommissie met de betreffende barkeeper een nieuwe bardienst vaststellen.

Dispensatie voor een bardienst wordt alleen door de voorzitter van de barcommissie verleend.

10. Wanneer leden zich niet schikken aan bovenstaande regels, is het bestuur bevoegd het tennispasje te blokkeren, zodat door betreffend lid tijdelijk geen baan meer kan worden afgehangen.

11. Instructie en voorlichting. Voor die leden die geen barkeepers ervaring hebben, zijn er instructie avonden. Voor precieze data en tijdstip zie de kalender op de website. Graag opgeven aan de Barplanning ([email protected])

 12. Wanneer een beroep wordt gedaan op een persoon om een éxtra bardienst te draaien, kan compensatie verleend worden tot een maximum van €35,- per bardienst ongeacht de tijdsduur.

13. Op de ClubApp en op onze website (onder Barplanning) staat de actuele versie van de bardiensten.

14. Wil je in plaats van Bardiensten andere vervangende werkzaamheden bij TVV doen neem dan even contact op met de voorzitter van de Barcommissie.