Bardienstreglement 2024

 1. Alle leden vanaf 19 jaar (peildatum 1 januari) dienen tenminste 3x per jaar een bardienst te draaien. Twee in de periode vóór 1 augustus en één in de periode na 1 augustus. Meer mag natuurlijk ook.
 2. Alle leden kunnen zich op onze site inschrijven voor de bardiensten (klik >hier< voor de barplanning). Zij kunnen dan zelf de momenten bepalen en hun keuze in hun agenda invullen. Te vroeg ingeplande bardiensten worden verwijderd door de barplanner.
 3. Ereleden, sponsors, commissie- en bestuursleden en leden van 75 jaar en ouder zijn vrijgesteld van bardienst.
 4. Competitiespelers draaien 1 extra bardienst als team op hun eigen speeldag, wanneer er slechts 1 team op die dag aanwezig is. De aanvoerder van een team overlegt met de barplanner wie dit wordt en de barplanner ([email protected]) vult de dienst in op het barrooster.
 5. Leden kunnen de bardienstverplichting afkopen voor het bedrag van €75,00. Dit bedrag wordt door de ledenadministratie eind mei geïncasseerd. Tot 1 januari kunnen leden zich >hier< afmelden.
 6. Voor nieuwe leden geldt het bardienstreglement m.i.v. 1 januari komend kalenderjaar.
 7. De bardiensten worden zover bekend ingeroosterd voor één kalenderjaar, van 1/1 tot 31/12. De competitie data zijn niet definitief, die kunnen veranderen.
 8. Na 1 januari worden de leden die nog geen of te weinig bardiensten hebben ingevuld door de barplanner ingedeeld.
 9. De ingedeelde barkeeper is verantwoordelijk voor het vervullen van de bardienst. Wanneer een barkeeper onverhoopt toch geen bardienst kan draaien, dient hij de bardienst te ruilen en dit door te geven aan de barplanner.
 10. Wanneer een barkeeper niet komt opdagen, wordt een bedrag van €50,00 per bardienst in rekening gebracht, na wederhoor. Dit geldt ook als kort voor de geplande bardienst afgemeld wordt.
 11. Als bardienst door oorzaken vanuit TVV of het slechte weer op het laatste moment niet doorgaat, telt de bardienst gewoon en wordt er geen nieuwe ingepland. Als meer dat twee dagen van tevoren bekend is dat een activiteit niet doorgaat of in tijdspad wijzigt, zal de barplanner met de betreffende barkeeper een nieuwe bardienst vaststellen.
 12. Dispensatie voor een bardienst wordt alleen door de voorzitter van de barcommissie verleend.
 13. Indien nodig en op verzoek van de vereniging kunnen leden in overleg met de barplanner naast de verplichte bardiensten een extra bardienst draaien tegen een vrijwilligers vergoeding van €50,00.
 14. Wanneer leden zich niet schikken in bovenstaande regels, is het bestuur bevoegd het KNLTB ledenpas te blokkeren, waardoor het betreffend lid tijdelijk geen baan meer kan reserveren.
 15. Instructie- en voorlichtingsavonden worden door de barcommissie georganiseerd voor leden die geen barkeeper ervaring hebben. Neem hiervoor contact op met [email protected]
 16. Op de ClubApp en op onze website (Barplanning) staat de actuele versie van de bardiensten.  
logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 30 606 4388

TV Vreeswijk

Anemoonstraat 68A
3434 JD Nieuwegein

KVK-nummer

40477174